ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Postpartum Depresyon ve Serum Kolesterolü [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(1): 48-50

Postpartum Depresyon ve Serum Kolesterolü

Yavuz Selvi1, Rıfat İnci1, Ümit Kemal Kıran1, Mehmet Yücel Ağargün2, Ömer Akil Özer3, Buket Eryonucu1
1Dr Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Van
2Prof. Dr Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Van
3Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Van

Amaç: Duygudurum bozukluklarının ortaya çıkışı açısından doğum sonrası dönem riskli bir dönemdir. Ani hormonal değişimler psikopatolojinin ortaya çıkışında önemli bir etkiye sahip olabilir. Gebelik esnasında artan serum kolesterol düzeyleri doğum sonrasında ani bir düşüş gösterir. Bu çalışmanın amacı doğum sonrası başlangıçlı depresyon ile serum kolesterol düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: DSM-IV'e göre doğum sonrası başlangıçlı major depresyonu olan 15 hasta ile yaş ve vücut ağırlığı açısından eşleştirilmiş doğum sonrası başlangıcı olmadan major depresyonu olan 15 hasta çalışmaya alındı. Her iki grubun serum kolesterol düzeyleri karşılaştırıldı. Bulgular: Doğum sonrası depresyonu olan hastaların serum kolesterol ve LDL değerleri doğum sonrası başlangıçlı olmayan depresyonlu hastalara göre anlamlı derecede daha düşük bulundu. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları düşük serum kolesterol düzeyleri ile doğum sonrası başlangıçlı depresif atak arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir Anahtar sözcükler: Postpartum depresyon, kolesterol. (Klinik Psikiyatri 2004;7: 48-50)

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Postpartum depresyon, kolesterol.


Postpartum Depression and Serum Cholesterol Level

Yavuz Selvi1, Rıfat İnci1, Ümit Kemal Kıran1, Mehmet Yücel Ağargün2, Ömer Akil Özer3, Buket Eryonucu1
1Dr Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Van
2Prof. Dr Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Van
3Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Van

Objectives: Onset of major depressive disorder is often related with postpartum period. DSM-IV allows that major depressive episode is specified with postpartum onset. The onset of depressive episode at the postpartum period may be associated with sudden hormonal changes. The aim of the study was to investigate relationship between postpartum depression and serum cholesterol level. Method: Fifteen depressed patients with postpartum onset and 15 depressed patients without postpartum onset were included in the study. All the patients met DSM-IV criteria. Groups were matched for age and weight. Results: The patients with postpartum onset had lower serum total cholesterol and low-density lipoprotein levels than the patients without postpartum onset. Conclusion: Our results suggest that there may be an association between postpartum depression and low serum cholesterol level.

Keywords: Keywords: Postpartum depression, cholesterol.


Yavuz Selvi, Rıfat İnci, Ümit Kemal Kıran, Mehmet Yücel Ağargün, Ömer Akil Özer, Buket Eryonucu. Postpartum Depression and Serum Cholesterol Level. J Clin Psy. 2004; 7(1): 48-50


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1108 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale