ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Erişkinde Birincil Enürezis Nokturna [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(1): 57-61

Erişkinde Birincil Enürezis Nokturna

Enürezis, tekrarlayıcı nitelik taşıyan idrar kaçırmadır. Beş yaşından önce kontinans kazanılıp kazanılmamasına göre primer ve sekonder olarak, geceleri olursa noktur- nal, gündüz de eklenirse diurnal olarak sınıflandırılır. Enürezis nokturnanın DSM-IV-TR' de bahsedilen yaygınlığı 5 yaş çocuklarda erkekler için %7 ve kızlar için %3 olarak belirtilmektedir. Onsekiz yaşa gelindiğinde ise erkeklerin sadece %1'i, kızların ise daha az bir kısmı hala altını ıslatmaya devam etmektedir. Enürezisin oluş nedenleri arasında, uygun olmayan tuvalet eğitimi, kötü yaşam koşullan, düşük sosyo-kültürel düzey, üriner enfeksiyonlar, uyku bozuklukları, spina bifida ve diyabet sayılabilir. Ayırıcı tanıda tüm bu etkenler gözden geçirilmeli ve organik patoloji dışlanmalıdır. Erken tanı konup tedavi edilmeyen olgularda erişkin yaşlara kadar sürebilen bu hastalık beraberinde çeşitli psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasına ve tedavinin güç hale gelmesine neden olabilir. Enürezis çocukluk çağında tedavi edilmediğinde, erişkinde özgün, karmaşık ve psikoso- matik bir görüngüdür. Bu yazıda erken tanı almış olsa da, tedavideki aksamalar nedeniyle tam bir düzelme sağlanamamış, 22 yaşında, kadın, enüretik bir olgu tartışılmaktadır. Olgu yineleyen depresif dönemleri nedeniyle eğitimini yarıda bırakmış, karşı cins ile dönemine uygun ilişkiler geliştirememiştir. Bu olgu bildiriminin amacı tedavi edilmeyen birincil enürezis nokturnanın, erişkin çağda ortaya çıkardığı ilişki sorunları ile eştanılı birinci eksen psikopatolojilere dikkati çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Primer enürezis nokturna, erişkin, komorbidite.


Primary Enuresis Nocturna in Adult

Enuresis nocturna is defined as recurrent urinary leakage. Classified as primary and secondary according to acqusition of urinary continans before age of 5 and nocturnal if it is at only nights and diurnal if at days and nigths. The mentioned prevalance of enuresis nocturna in DSM-IV-TR is 7% for boys and 3% for girls, at age of 5. By age 18 only 1% of boys and even fewer girls are stil continuing bed wetting. The causes are inappropriate toilet training, poor living conditions, low socio-cultural level, urinary infections, various slepping disorders, spina bifida and diabetes. The differential diagnosis of all these factors should be reviewed and organic pathology should be ruled out. If not early diagnosed and treated, this disease can persist for up to adult ages, along with the emergence of a variety of psychiatric disorders and the treatment can become more difficult. When enuresis nocturna is left untreated in children, it becomes a unique, complex psychosomatic phenomenon in adulthood. In this case report, an early diagnosed but not completely treated 22 year-old, female enuretic patient is discussed. The case has left her formal education and didn't have a proper relationship with the opposite sex because of comorbid recurrent depresive episods. The purpose of our paper is to highlight the social relationship problems and comorbid axis I psychiatric disorders of untreated enuresis nocturna in adults.

Keywords: Keywords: Primary enuresis nocturna, adult, comorbidity.


. Primary Enuresis Nocturna in Adult. J Clin Psy. 2013; 16(1): 57-61


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (967 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale