ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Premenstrüel disforik bozukluğu olan hastaların sıkıntıya ve rahatsızlığa dayanma düzeylerinin ve fonksiyonel olmayan tutumlarının incelenmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(3): 248-255 | DOI: 10.5505/kpd.2020.09216  

Premenstrüel disforik bozukluğu olan hastaların sıkıntıya ve rahatsızlığa dayanma düzeylerinin ve fonksiyonel olmayan tutumlarının incelenmesi (tur)

Gamze Erzin1, Oğuzhan Kılınçel2, Şenol Bayram3, Osman Hasan Tahsin Kılıç4, Vahap Ozan Kotan5, Güven Özkaya6, Erol Göka7, Kadir Özdel1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Sakarya, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye
4İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
5Uppsala Üniversite Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Uppsala, İsveç
6Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı,Bursa, Türkiye
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sıkıntı toleransı ve Rahatsızlık toleransı, birbirleriyle ilişkili ancak farklılıkları olan yerleşik psikolojik kavramlardır. Sıkıntı toleransı, bireyin olumsuz duygusal durumlara dayanma algısı veya olumsuz etki bağlamında hedefe yönelik davranışı sürdürme kapasitesi olarak tanımlanır. Rahatsızlık toleransı ise esas olarak olumsuz bedensel hislere dayanma kapasitesi ile ilgilidir. Bedensel ve psikolojik semptomlardan oluşan premenstrüel disforik bozukluk (PMDB), DSM-5’e göre depresif bozukluklar kategorisindedir. Bu araştırma makalesinde premenstrüel disforik bozukluğun sıkıntıya ve rahatsızlığa dayanma düzeylerine olan olası etkilerini ve bu bireylerdeki fonksiyonel olmayan tutumları araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda toplam 218 kişi ile görüşme yapıldı. Adet Öncesi Belirtileri Tarama Gereci (AÖBTG)’ne göre PMDB olabilecek kişiler 8 hafta boyunca izlendi ve 31 kişi PMDB tanısı aldı. Bu kişiler ile yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) olarak eşleşen, AÖBTG’ye göre eşik altı belirtilerine sahip olanlar ve PMDB’a sahip olmayanlar çalışmamıza dahil edildi. Her bir örnek için Sıkıntıya Dayanma Ölçeği (SDÖ), Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği (RDÖ), Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği- kısa formu (FOTÖ-kf) dolduruldu.

BULGULAR: Sıkıntıya Dayanma Ölçeği’nin öz yeterlilik alt puanları; PMDB olmayan grupta, PMDB olan grupta ve eşik altı belirtilere sahip olan gruptakilere göre daha yüksek bulundu. FOTÖ-kf’nun toplam puanı PMDB olanlarda, PMDB olmayan ve eşik belirtilere sahip olan gruptakilere göre daha yüksek saptandı. PMDB olanlarda RD֒nin rahatsızlıktan kaçınma alt puanı, PMDB olmayanlara ve eşik altı belirtilere sahip olanlara göre daha yüksek saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak PMDB’u olan kadınlar, rahatsızlıktan kaçınma davranışlarını en aza indiren ve premenstrual sendromun olumsuz bedensel duyumları ile baş etmelerini kolaylaştıracak ve bu bedensel ve ruhsal olan rahatsız edici duyumlara yönelik fonksiyonel olmayan tutumların gelişmesini önleyen koruyucu tedavi modalitelerinden yararlanabilirler.

Anahtar Kelimeler: premenstrüel disforik bozukluk, rahatsızlığa dayanma, sıkıntıya dayanma, fonksiyonel olmayan tutumlar


Evaluation of dsyfunctional attitudes, distress and discomfort tolerance levels in patients with premenstruel dysphoric disorder (tur)

Gamze Erzin1, Oğuzhan Kılınçel2, Şenol Bayram3, Osman Hasan Tahsin Kılıç4, Vahap Ozan Kotan5, Güven Özkaya6, Erol Göka7, Kadir Özdel1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Psychiatry Department, Ankara, Turkey
2Sakarya Yenikent State Hospital, Psychiatry Department, Sakarya, Turkey
3Ankara City Hospital, Psychiatry Department, Ankara, Turkey
4İzmir Democracy University, Faculty of Medicine, Psychiatry Department, İzmir, Turkey
5Uppsala Akademiska Sjukhuset Psykiatri (University Hospital Psychiatry), Uppsala, Sweden
6Uludağ University Medical Faculty, Biostatistics Department, Bursa, Turkey
7University of Health Sciences, Psychiatry Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Distress tolerance and Discomfort tolerance are well-established psychological constructs that are related but distinct. Distress tolerance is defined as an individual’s perceived capacity to withstand negative emotional states or the capacity to continue goal-directed behavior in the context of negative affect. As for discomfort tolerance, it mainly is about the capacity to withstand negative bodily sensations. Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) which consists of bodily and psychological symptoms is a DSM-5 diagnosed disease determined under the category of depressive disorders.In this research article, we investigated the possible effects of premenstrual dysphoric disorder on distress and discomfort tolerance levels as well as dysfunctional attitudes on individuals with this disorder.

METHODS: In our study, 218 people were interviewed in total. People who could possibly have PMDD according to Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST) were monitored for 8 weeks and 31 people were diagnosed with PMDD. People without PMDD and having under threshold symptoms for PMDD according to PSST who have matching age and BMI were also included in the study. Distress Tolerance Scale (DTS), Discomfort Intolerance Scale (DIS), Dysfunctional Attitude Scale-short forms (DAS-sf) were filled for each sample.
RESULTS: DTS self-efficacy scores were found to be higher in group without PMDD than the groups with PMDD and having under threshold symptoms. DAS-total score was found to be higher in group with PMDD than the groups without PMDD group and having under threshold symptoms group. Discomfort avoidance subscale score of distress tolerance scale was found to be higher compared to participants without PMDD and participants having below threshold symptoms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Women with PMDD may benefit from preventive treatment modalities that minimize discomfort and avoidance behaviours and facilitate their coping with negative bodily sensations of premenstrual syndrome and prevent the development of dysfunctional attitudes toward these bodily and mental disturbing sensations.

Keywords: premenstrual dysphoric disorder, discomfort tolerance, distress tolerance, dsyfunctional attitudes


Gamze Erzin, Oğuzhan Kılınçel, Şenol Bayram, Osman Hasan Tahsin Kılıç, Vahap Ozan Kotan, Güven Özkaya, Erol Göka, Kadir Özdel. Evaluation of dsyfunctional attitudes, distress and discomfort tolerance levels in patients with premenstruel dysphoric disorder (tur). J Clin Psy. 2020; 23(3): 248-255

Sorumlu Yazar: Gamze Erzin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (68 kere görüntülendi)
 (560 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale