ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  DEHB Tamlı Çocukların Ebeveynlerinde DEHB Oranı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2006; 9(2): 70-74

DEHB Tamlı Çocukların Ebeveynlerinde DEHB Oranı

Hüner Aydın1, Rasim Somer Diler2, Ebru Yurdagül1, Şükrü Uğuz3, Gülşah Şeydaoğlu4
1Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana
2Doç.Dr., Department of Child Psychiatry Western Psychiatric Instititute and Clinic University of Pittsburgh, USA
3Yrd.Doç.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana
4Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tamlı çocukların ebeveynlerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sıklığını araştırmak. Yöntem: 69 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu hastasına K-SADS, ebeveynlerine Wender Utah Derecelendirme Ölçeği uygulandı. Kontrol grubuna da aynı ölçekler uygulandı. Sürekli değişkenlerin analizinde student t testi, Mann Whitney U testi, kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu grubundaki ebeveynlerin 23'ünde (% 33.8), kontrol grubundakilerin 2'sinde (%6.3) şu anda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu bulguları saptandı. Aradaki fark anlamlı idi. Çalışmadaki Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tamlı çocukların ebeveynlerin 27'sinde (%39.1), kontrol grubundaki ebeveynlerin 4'ünde (%12.5) Wender Utah Derecelendirme Ölçeği oranı kesim değerinin üstünde idi. Kontrol grubu ile aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Sonuç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tamlı çocukların ebeveynlerinde erişkin döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri oranı ve çocukluk döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri daha fazladır. Wender Utah Derecelendirme Ölçeği çocukluk çağı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunu belirleyebilmekte yardımcı bir araç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Hiperaktivite, ebeveyn, çocuk.


ADHD Rate in Parents of Children with ADHD

Hüner Aydın1, Rasim Somer Diler2, Ebru Yurdagül1, Şükrü Uğuz3, Gülşah Şeydaoğlu4
1Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana
2Doç.Dr., Department of Child Psychiatry Western Psychiatric Instititute and Clinic University of Pittsburgh, USA
3Yrd.Doç.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana
4Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana

Objective: The aim of this study is to search the Attention Deficiency Hyperactivity Disorder rates in parents of children with Attention Deficiency Hyperactivity Disorder. Method: K-SADS were completed by 69 Attention Deficiency Hyperactivity Disorder in children and Wender Utah Rating Scale were used to evaluate Attention Deficiency Hyperactivity Disorder by their parents. Same scales were used to evaluate control group. Student-t test, mann-whitney U test were used for continuous variables and chi care test for discontinuous variables. Results: 23 parents (33.8%) from the study group and 2 (6.3%) from the control group had adult Attention Deficiency Hyperactivity Disorder symptoms. The difference was significant of 69 Attention Deficiency Hyperactivity Disorder child parents, 27 patients (39.1%) had Wender Utah Rating Scale scores higher than the cut-off. The difference between the study and the control groups was statistically significant. Conclusion: Attention Deficiency Hyperactivity Disorder in childhood and adulthood was more prevalent in parents of children with Attention Deficiency Hyperactivity Disorder. Wender Utah Rating Scale is a reliable scale in assessing childhood symptoms in adults for Attention Deficiency Hyperactivity Disorder in childhood.

Keywords: Key Words: Hyperactivity, parent, kid.


Hüner Aydın, Rasim Somer Diler, Ebru Yurdagül, Şükrü Uğuz, Gülşah Şeydaoğlu. ADHD Rate in Parents of Children with ADHD. J Clin Psy. 2006; 9(2): 70-74


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1016 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale