ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakış [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(6): 3-10

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakış

Burhanettin Kaya1, Mine Kaya1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Aydın

Duygulanım alanında çökkünlük, ilgisizlik, isteksiz- lik, zevk alamama, davranışlarda yavaşlama, karamsarlık, değersizlik, suçluluk, pişmanlık düşünceleri, uyku, iştah gibi psikofizyolojik işlevlerde bozulma ve cinsel isteksizlik ile kendini gösteren depresif bozukluklar hem ülkemizde, hem de dünyada önemli bir toplum sağlığı sorunu konu- mundadır (Küey 1998). Depresyon halk sağlığını dünya ölçeğinde en çok tehdit eden sorunların başında gelmektedir. Yüksek yaygınlık oranları gösterme dışında tanı güçlükleri içermesi, kro- nikleşme riskinin ve intihar davranışı sıklığının art- ması, yarattığı yeti yitimi ve ekonomik sonuçlar depresyon araştırmaların önemini giderek arttır- maktadır (Küey 1998, Goodwin ve ark. 2007). Depresyonun bu özelliklerinin daha iyi anlaşılması, oluş nedenleri, klinik gidişi ve sonlanması üzerinde etkili olan risk etkenlerinin daha iyi tanınması epi- demiyolojik araştırmalar aracılığıyla olanaklı ola- caktır. Dünya sağlık Örgütü tarafından yapılan pro- jeksiyonlarda da vurgulandığı gibi depresyonun hem yaygınlık hem de yol açtığı külfetler açısından ciddi bir düzeye ulaşacağı öngörülmektedir (Üstün ve ark. 2004).Burhanettin Kaya, Mine Kaya. 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakış. J Clin Psy. 2007; 10(6): 3-10


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
 (0 kere görüntülendi)
 (4557 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale