ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Menopozda Semptom Orüntüsünün Anksiyete, Depresyon Düzeyleri ve Sosyal ¦ ¦ Destek ile İlişkisinin İncelenmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2008; 11(4): 159-166

Menopozda Semptom Orüntüsünün Anksiyete, Depresyon Düzeyleri ve Sosyal ¦ ¦ Destek ile İlişkisinin İncelenmesi

Tunay Karlıdere1, Aytekin Özşahin2
1Yrd.Doç.Dr GATA Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
2Prof.Dr., GATA Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Menopozal yakınmaların ve menopozal dönemdeki psikiyatrik morbiditenin farklılığı, sosyal desteklerle ilişkisinin önemi çalışmaların ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Çalışmada menopozal belirti örüntü- lerinin anksiyete, depresyon ve sosyal destek düzeyleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Yöntem: GATA Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı menopoz polikliniğine müracaat eden 76 cerrahi, 133 doğal olmak üzere toplam 209 menopozlu kadın çalışmaya alınmıştır. Sosyodemografik bilgi formu, Beck'in 21 maddelik depresyon ölçeği, Spielberger'in Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ile Aile ve Arkadaş Desteği Ölçekleri kullanılmıştır. Bulgular: Her iki grupta durumluk kaygı normal sınırlarda, sürekli kaygı yüksek ve depresif belirti şiddeti orta düzeyde bulunmuş, ancak gruplar arasında fark bulunmamıştır. İki grubun da algıladıkları sosyal desteği yeterli bulunmuştur. Menopozal belirtilerin sıklığı ve şiddeti iki grup arasında farklılık göstermemiştir. Korelasyon analizinde iki grup için de menopoz belirtilerinin şiddeti ile depresif belirti şiddeti ve kaygı düzeyleri arasında pozitif bağıntı saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışma menopozal belirtilerin şiddetinin artmasının hem cerrahi hem de doğal menopozlu kadınlarda depresif belirtilerin şiddetini ve kaygı düzeylerini artırabileceğini tanımlamaktadır. Bu nedenle menopozlu kadınlarda ruhsal belirtilerin psikiyatrik bir tanıya mı yoksa menopoza mı ait olduğu araştırılarak tedavi planının nedene yönelik yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Menopoz, sosyal destek, anksiyete, depresyon.


The Relationship of Menopausal Symptomatology with Anxiety and Depression Levels and Social Supports

Tunay Karlıdere1, Aytekin Özşahin2
1Yrd.Doç.Dr GATA Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
2Prof.Dr., GATA Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Objective: In literature the differences of menopausal symptomatology and psychiatric morbidity during menopause, and the importance of the relation between social support and menopause are the value of interest. In this study it was aimed to assess the relation of menopausal symptomatology with anxiety and depression levels and social support. Method: Seventy six surgical and 133 natural menopausal women who attended to the menopause unit of GATA Psychiatry Department were included in the study. Main measurements of this study were sociodemographic questionnaire, 21 items Beck Depression Inventory, Spielberger's State and Trait Anxiety inventory, and Family and Friend support scale. Results: The state anxiety was found within normal range, trait anxiety level was high and depressive symptom severity was moderate for both groups but no differences were found between the groups. Perceived social support of both groups was found as sufficient. Both the frequencies and severities of menopausal symptoms were not different between the groups. In the correlation analyses a positive correlation was found between menopausal symptom severities and severity of depressive symptoms and levels of trait anxiety for both of the groups. Conclusion: This study suggested that escalations in the severities of menopausal symtoms might increase the severity of depressive symptoms and levels of anxiety for both surgical and natural menopausal women. Therefore, for the etiological treatment plan of menopausal women, it would be better to determine that the psychological symptoms are driven from a psychiatric diagnosis or belong to menopause itself.

Keywords: Key Words: Menopause, social support, anxiety, depression.


Tunay Karlıdere, Aytekin Özşahin. The Relationship of Menopausal Symptomatology with Anxiety and Depression Levels and Social Supports. J Clin Psy. 2008; 11(4): 159-166


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2438 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale