ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olgularının Şiddet Suçu Niteliğine Göre Mizaç ve ¦¦ Karakter Özellikleri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(3): 113-118

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olgularının Şiddet Suçu Niteliğine Göre Mizaç ve ¦¦ Karakter Özellikleri

Murat Erdem1, Barbaros Özdemir1, Cemil Çelik1, Adem Balıkçı2, Türker Türker3, Kamil Nahit Özmenler4
1Yrd.Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Bergama Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İzmir
3Prof.Dr., Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
4Dr., Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Anabilim Dalı

Amaç: Yapılan çalışmalarda Antisosyal Kişilik Bozukluğu (AKB) olgularında şiddet suçu niteliğine göre sosyode- mografik özelliklerin ve saldırganlık düzeylerinin farklı olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada düşük ve yüksek düzeyde şiddet suçu işleyen AKB olgularının mizaç ve karakter özelliklerinin farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: AKB tanısı konmuş olgulardan Taylor şiddet derecelendirme ölçeğine göre 0-2 düzeyinde değerlendirilen 26 olgu hafif şiddet grubunu, 3-4 olarak değerlendirilen 28 olgu ağır şiddet grubunu oluşturmuştur. Her iki grup AKB olguları ve bu olgular ile yaş ve eğitim düzeyi yönünden eşleştirilmiş sağlıklı kontrol grubunun Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE) puanları karşılaştırılmıştır. Bulgular: Ağır şiddet grubu AKB olgularının Yenilik Arayışı alt ölçeği toplam puanının hafif şiddet AKB grubu ve kontrol grubundan yüksek, Zarardan Kaçınma ve Ödül Bağımlılığı alt ölçeği toplam puanının hafif şiddet AKB grubu ve kontrol grubundan düşük, Kendini Yönetme alt ölçeği toplam puanının kontrol grubundan düşük, işbirliği Yapma alt ölçeği toplam puanının hafif şiddet AKB grubu ve kontrol grubundan düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Ağır şiddet grubu AKB olgularının hafif şiddet grubu AKB olgularından mizaç ve karakter özellikleri yönünden ayrıştığı, bu ayrışmanın önceki çalışmaların bulguları ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Antisosyal kişilik, şiddet, mizaç, karakter.


Temperament and Character Features of Subjects with Antisocial Personality Disorder According to Criminal Profile

Murat Erdem1, Barbaros Özdemir1, Cemil Çelik1, Adem Balıkçı2, Türker Türker3, Kamil Nahit Özmenler4
1Yrd.Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Bergama Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İzmir
3Prof.Dr., Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
4Dr., Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Anabilim Dalı

Objectives: It was determined that the Antisocial Personality Disorder subjects with violent criminal behavior were different from Antisocial Personality Disorder subjects without violent criminal behavior in sociode- mografic characteristics and aggression levels. The aim of this study is to investigate temperament and character traits of Antisocial Personality Disorder subjects with and without violent criminal behavior. Method: 26 Antisocial Personality Disorder subjects who were evaluated 0-2 and 28 Antisocial Personality Disorder subjects who were evaluated 3-4 levels according to Taylor's violence rating scale constitute low violence group and severe violence group. Temperament and Character Inventory scores of both groups of Antisocial Personality Disorder subjects and healthy control subjects who were matched for age and education level to Antisocial Personality Disorder group were compared. Results: In temperament dimensions of Temperament and Character Inventory, severe violence Antisocial Personality Disorder group have higher scores in novelty seeking and lower scores in harm avoidance and reward dependence than low violence Antisocial Personality Disorder group and control group. In character dimensions of Temperament and Character Inventory severe violence Antisocial Personality Disorder group have lower scores in self directedness than control groups and lower scores in cooperativeness than low violence of Antisocial Personality Disorder and control groups. Conclusion: It was evaluated that severe violence Antisocial Personality Disorder subjects differed from low violence Antisocial Personality Disorder subjects in temperament and character dimensions. This difference is concurrence with results of previous studies.

Keywords: Key Words: Antisocial personality, violence, temperament, character.


Murat Erdem, Barbaros Özdemir, Cemil Çelik, Adem Balıkçı, Türker Türker, Kamil Nahit Özmenler. Temperament and Character Features of Subjects with Antisocial Personality Disorder According to Criminal Profile. J Clin Psy. 2010; 13(3): 113-118


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3099 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale