ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Olanzapin ve Şizofrenide Kullanımı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(1): 15-23

Olanzapin ve Şizofrenide Kullanımı

Behçet COŞAR1, Selçuk CANDANSAYAR1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Şizofreni; etiyolojisi kesin olarak bilinmeyen, pozi- tif, negatif, dezorganize, disforik birçok belirti içeren heterojen bir bozukluktur. Böylesine renkli semptomatolojinin bir çok beyin bölgesi ile ilişkili ola- bileceği ya da bu renkli belirtilerin birden fazla temel nöronal devredeki bozukluktan kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Andreasen 1995). Öte yandan şizofrenide eski bilgilerin aksine birden çok nöro- transmitter suçlanmaktadır (Carlsson 1995). Klasik antipsikotiklerin aksine atipik antipsikotiklerin daha üstün özellikleri vardır. Daha geniş bir etkinliğe sahip olmaları, birden fazla nörotransmitter üzerinden etki göstermeleri, düşük ekstrapiramidal yan etki insidansları, prolaktin düzeyi üzerinde mini- mum yükselmeye neden olmaları, klasik antipsikotik- lere yanıt vermeyen hastalarda etkin sonuç sağla- maları bu özellikler arasında sayılabilir (Gerlach ve Peacock 1995).


Behçet COŞAR, Selçuk CANDANSAYAR. Olanzapin ve Şizofrenide Kullanımı. J Clin Psy. 2003; 6(1): 15-23
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (5073 kere indirildi)
LookUs & Online Makale