ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Türkiye'de COVID-19 salgını sırasında ev karantinasındaki geriatrik popülasyonun kaygı ve yalnızlık düzeyleri (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 7-14 | DOI: 10.5505/kpd.2020.04382  

Türkiye'de COVID-19 salgını sırasında ev karantinasındaki geriatrik popülasyonun kaygı ve yalnızlık düzeyleri (eng)

Oğuzhan Kılınçel1, Gürkan Muratdağı2, Abdülkadir Aydın3, Ahmet Öksüz4, Yıldız Büyükdereli Atadağ5, Erkut Etçioğlu2, Feride Özen2
1Yenikent Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Sakarya/Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Sakarya/Türki̇ye
3Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü,Sakarya/Türki̇ye
4Mimarsinan Aile Sağlığı Merkezi, Si̇vas/Türki̇ye
5Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi, Gazi̇antep/Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19'da yaşlılardaki mortalite, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve sıklıkla kronik hastalıkların eşlik etmesi nedeniyle daha yüksektir. Diğer insanlarla teması azaltmak için 65 yaş ve üzerindeki kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Çalışmamızda evde karantinadaki 65 yaş ve üzeri bireylerin kaygı ve yalnızlık düzeylerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı araştırmamız i 8 aile sağlığı merkezine kayıtlı 290 kişiden (65-90 yaş) oluşmaktadır. Katılımcıların sosyodemografik ve klinik özellikleri, COVID-19 salgını ile ilgili bilgi durumları ve yaşlılar için geriatrik anksiyete ile yalnızlık ölçeği verileri değerlendirildi.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 71.2 ± 5.9 yıldı ve % 54.8'i erkekti (n: 159). Covid-19 sürecini %87,6’sı takip ettiğini belirtmiş olup bunların %88.3’ü televizyondan takip ettiğini belirtti. %14.1’i aileleri, %19.7’si erkonomik durumları, %14.1’i sosyal yaşantılarıyla ilgili kaygılandıklarını belirtti. Geriatrik anksiyete ölçeği ile yalnızlık ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlendi (r: 0.498, p: 0.001). Anksiyete puanlarının yalnızlık puanları 1.29 kat, kronik hastalığı olanlarda 3.56 kat ve psikiyatrik bozukluk öyküsü olanlar 3.26 kat artış ile ilişkili olduğu gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda ev karantinasının geriatrik popülasyonda anksiyete ve yalnızlık düzeylerini arttırdığı, bu popülasyonun endişelerinin çoğunun aile üyeleri, gelecekteki sosyal ve ekonomik yaşamlarıyla ilgili olduğu tespit edildi. Kronik bir hastalığa veya psikiyatrik bozukluk öyküsü de anksiyete düzeylerinin yüksek olması ile ilişkilendirildi. Televizyonun geriatrik popülasyon için pandemideki en önemli bilgi kaynağı oldu gözlendi. Yetkililer ve sosyal organizasyonlar yaşlı bireylerin psikososyoekonomik ihtiyaçlarını karşılamalı ve doğru bilgi sağlamalıdır.

Anahtar Kelimeler: anksiyete, koronavirüs, geriatri, yalnızlık, karantina


The anxiety and loneliness levels of geriatric population in-home quarantine during COVID-19 pandemic in Turkey (eng)

Oğuzhan Kılınçel1, Gürkan Muratdağı2, Abdülkadir Aydın3, Ahmet Öksüz4, Yıldız Büyükdereli Atadağ5, Erkut Etçioğlu2, Feride Özen2
1Sakarya Yenikent State Hospital, Department Of Psychiatry, Sakarya/Turkey
2Sakarya University Faculty Of Medicine, Department Of Family Medicine, Sakarya/Turkey
3Sakarya University Training And Research Hospital, Department Of Family Medicine, Sakarya/Turkey
4Mimarsinan Family Health Center, Sivas/Turkey
5Bağlarbaşı Family Health Center, Gaziantep/Turkey

INTRODUCTION: Mortality rates of COVID-19 are higher among the elderly. Curfews have been imposed on individuals aged 65 and older to reduce contact with other people. We aimed to determine anxiety and loneliness levels and associated factors of individuals aged 65 and over in-home quarantine.
METHODS: We determined sociodemographic, clinical features, information status on COVID-19 pandemic, geriatric anxiety scale and loneliness scale for the elderly values of 290 individuals (65-90 years old) in Turkey.
RESULTS: The mean age was 71.2±5.9 years, and 54.8% were male(n: 159). 87.6% followed COVID-19 process, and 88.3% received the information from the television. 14.1% reported significant worries about the individuals in their family, 14.1% about their social life, and 19.7% about their economic situation. A statistically significant relationship was observed between the geriatric anxiety and the loneliness scale(r: 0.498, p: 0.001). Anxiety scores were increased 1.29 fold by loneliness scores, 3.56 fold by having a chronic disease and 3.26 fold by the history of a psychiatric disorder.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We suggest that quarantine increases anxiety and loneliness levels in geriatric population with a positive correlation between anxiety and loneliness levels. Having a chronic disease and History of a psychiatric disorder was also associated with anxiety levels. The majority of concerns is about their family members, future social and economic lives. It has been observed that television has become an essential source of information in the pandemic for the geriatric population. Authorities should meet the psychosocioeconomic needs of elderly individuals, and correct information should be provided.

Keywords: anxiety, coronavirus, geriatrics, loneliness, quarantine


Oğuzhan Kılınçel, Gürkan Muratdağı, Abdülkadir Aydın, Ahmet Öksüz, Yıldız Büyükdereli Atadağ, Erkut Etçioğlu, Feride Özen. The anxiety and loneliness levels of geriatric population in-home quarantine during COVID-19 pandemic in Turkey (eng). J Clin Psy. 2020; 23(1): 7-14

Sorumlu Yazar: Gürkan Muratdağı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (77 kere görüntülendi)
 (267 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale