ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Kaçıngan/kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu olan iki olgu: EMDR ve BDT kombinasyonunun yeme bozukluklarında etkililiği (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(4): 493-500 | DOI: 10.5505/kpd.2019.04127

Kaçıngan/kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu olan iki olgu: EMDR ve BDT kombinasyonunun yeme bozukluklarında etkililiği (eng)

Alişan Burak Yaşar1, Ayse Enise Abamor2, Fatma Dilara Usta3, Serap Erdoğan Taycan4, Burhanettin Kaya5
1Marmara Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
2İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, İstanbul
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, Ankara

Travmatik yaşam olayları yeme bozukluklarını (YB) tetikleyebilen etiyolojik faktörler arasında yer alır. Bu çalışmada, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kombinasyonunun, travmatik deneyimler sonucu gelişen YB semptomlarını taşıyan iki genç kız üzerindeki etkilerini inceledik.

Oldukça benzer yeme şikayetleri ile iki kadın hasta kliniğe başvurdu. Her ikisi de boğazlarına yiyecek takılacağı,bunun ardından nefes almada güçlük çekecekleri ve kalp atışlarının hızlanacağı korkularını taşıyordu. Bu korkuları yeme esnasında yutkunamamaya yol açıyordu.. İlk görüşmelerde danışanlar boğazlarıa yiyecek tıkaması sonucu geçici bir süre nefes alamamaya ilişkin geçmiş travmatik olaylardan bahsetti. Bu nedenle EMDR terapisi ile birlikte BDT uyguladık. Her iki hastanın da yedi seans EMDR ve 9 seans BDT ile tedavi edilmesinin ardından semptomlar minimum düzeye indi. Bu vaka çalışmasında, EMDR terapisi ve BDT birleşimi ile geçmiş travmanın YB semptomları üzerindeki etkisini ortadan kaldırarak etkili sonuçlar elde edildi.

Anahtar Kelimeler: Yeme Bozuklukları (YB), Kaçıngan/Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu (KKYAB), Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Two cases with avoidant/restrictive food intake disorder: Effectiveness of EMDR and CBT combination on eating disorders (eng)

Alişan Burak Yaşar1, Ayse Enise Abamor2, Fatma Dilara Usta3, Serap Erdoğan Taycan4, Burhanettin Kaya5
1Marmara University Hospital, Psychiatry Clinic, Istanbul
2Istanbul Sehir University, Institute of Social Sciences, Clinical Psychology MA, Istanbul
3Uskudar University, Institute of Social Sciences, Psychology PhD, Istanbul
4Haydarpasa Numune Research and Training Hospital, Psychiatry Clinic, Istanbul
5Gazi University Faculty of Medicine, Psychiatry Retired Faculty Member (Assoc.Prof.), Ankara

Traumatic life events are among the etiological factors that may trigger eating disorders (ED). In the present study, we examined the effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapy and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) therapies combined on two young girls, who had symptoms of ED as a consequence of their traumatic experiences.

Two Caucasian female patients arrived at the clinic with highly similar complaints about eating. They both were mutually holding the fear that food would get stuck in their throat, breathing would be impeded and their heart rate would increase; creating an inability to swallow while eating. This culminated in a fear of death through asphyxiation while eating. In the initial interviews, the clients revealed past traumatic events in which a food blockage in the throat led to a temporary inability to breathe. Therefore, we conducted EMDR therapy combined with CBT. Both were treated with seven sessions of EMDR therapy and nine sessions of CBT, after which symptoms were reduced to minimum. In this case study, EMDR therapy combined with CBT proved to be effective by neutralizing the impact of previous trauma on ED symptomatology.

Keywords: Eating Disorders (ED), Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID), Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Alişan Burak Yaşar, Ayse Enise Abamor, Fatma Dilara Usta, Serap Erdoğan Taycan, Burhanettin Kaya. Two cases with avoidant/restrictive food intake disorder: Effectiveness of EMDR and CBT combination on eating disorders (eng). J Clin Psy. 2019; 22(4): 493-500

Sorumlu Yazar: Alişan Burak Yaşar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale