ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Şizofreni ve Cinsiyet: Başlangıç Yaşı ve Sosyodemografik Özellikler [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(1): 27-33

Şizofreni ve Cinsiyet: Başlangıç Yaşı ve Sosyodemografik Özellikler

Hatice GÜZ1
Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, SAMSUN

Bu çalışmada, DSM-IV tam kriterlerine göre şizofreni tanısı alan 1 60 hastada (95'i erkek, 65'i kadın) başlangıç yaşı ve sosyodemografik özelliklerin cinsiyete göre farklılıkları araştırılmıştır. Erkek hastalarda başlangıç yaşının kadın hastalardan daha erken olduğu bulunmuştur. Ayrıca meslek gruplan açısından cinsiyete bağlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Diğer sosyodemografik değişkenler açısından ise, cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Şizofreni, cinsiyet, başlangıç yaşı.

Schizophrenia and Gender: Age At Onset and Sociodemographic Attributes

Hatice GÜZ1
Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, SAMSUN

In this study, 160 patients (95 males, 65 females) who met the DSM-IV criteria for diagnosis of schizophrenia were studied to determine gender differences in age at onset of the illness and sociodemographic attributes. Male patients had a significantly earlier age of onset then females. However work status which were significant differences related for gender. Other variable were no significant differences between the gender.

Keywords: Key Words: Schizophrenia, gender, age at onset.

Hatice GÜZ. Schizophrenia and Gender: Age At Onset and Sociodemographic Attributes. J Clin Psy. 2000; 3(1): 27-33
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (1789 kere indirildi)
LookUs & Online Makale