ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Bupropiona bağlı gelişen lökopeni: Bir olgu sunumu (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 416-419 | DOI: 10.5505/kpd.2021.02419

Bupropiona bağlı gelişen lökopeni: Bir olgu sunumu (eng)

Gamze Gürcan1, Ahmet Gürcan2
1Psikiyatri Kliniği, Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Yozgat
2Psikiyatri Kliniği, Koru Ankara Hastanesi, Ankara

Bupropion hydrochloride, a norepinephrine/dopamine reuptake inhibitor, is administered for the treatment of depression and smoking cessation. Common side effects of bupropion are dry mouth, nausea and insomnia, also it may lower the seizure threshold. The normal range of total white blood cell (WBC) count is 4000 -11000/µl for adults. The values below 4000/µl, are defined as leukopenia.
A 33-year-old woman admitted to the psychiatry outpatient clinic with the complaints of mild depression, also wanted to quit smoking. Bupropion hydrochloride (extended release-XL) 150 mg/day was initiated to the patient. The leukocyte count of her treatment was 3890/µl at the third month and 3730/µl at the fourth month. The leukocyte count was at normal value before initiation of bupropion hydrochloride (7220/µl) and after stopping the treatment (7290/µl). She did not have any chronic disease, medication and drug or alcohol abuse. According to this case, it is probable that there was a relationship between bupropion hydrochloride and leukopenia as an adverse event.
Many idiosyncratic drug reactions involve blood dyscrasias. Some of the psychotropic drugs have been associated with leukopenia and sometimes agranulocytosis. Although some rare studies and case reports related to leukopenia have been reported with some of the antidepressants but to our knowledge bupropion induced leukopenia is not a common side effect. Therefore, reporting this adverse event due to bupropion is important to make a contribution to literature.

Anahtar Kelimeler: Bupropion, lökopeni, yan etki

Bupropion-induced leukopenia: A case report (eng)

Gamze Gürcan1, Ahmet Gürcan2
1Department of Psychiatry, Akdağmadeni State Hospital, Yozgat, Turkey
2Department of Psychiatry, Koru Ankara Hospital, Ankara, Turkey

Bupropion hidroklorür depresyon ve sigara bırakma tedavisinde kullanılan bir norepinefrin / dopamin geri alım inhibitörüdür. Sıklıkla görülen yan etkileri ağız kuruluğu, bulantı ve uykusuzluktur, ayrıca nöbet eşiğini düşürebilir. Beyaz kan hücresi (lökosit) sayısının normal aralığı yetişkinler için 4000 -11000 / µl'dir. 4000 / µl'nin altındaki değerler lökopeni olarak tanımlanır.
Hafif depresyon belirtileri ile psikiyatri polikliniğine başvuran 33 yaşındaki kadın hasta mevcut yakınmalarının yanında sigarayı bırakmak istediğini belirtmiş, hastaya bupropion hidroklorür (uzatılmış salınım-XL) 150 mg/gün tedavisi başlanmıştır. Tedavisinin üçüncü ayında lökosit sayısı 3890/µl, dördüncü ayda 3730/µl olarak saptanmış olup, tedavi öncesi (7220/µl) ve tedavi kesildikten sonra (7290/µl) bu değerlerin normal aralıkta olduğu görülmüştür. Hastanın herhangi bir kronik hastalığı, ilaç, alkol veya madde bağımlılığı olmadığı öğrenilmiştir. Bu olguya göre bupropion hidroklorür ile lökopeni arasında bir ilişki olması muhtemeldir.
Kan diskrazileri idiyosenkratik ilaç reaksiyonlarından biridir. Psikotrop ilaçların bazıları lökopeni ve agranülositoz ile ilişkilendirilmiştir. Antidepresan tedavisiyle lökopeni gözlenen nadir çalışmalar ve olgular bildirilmiş olsa da, bupropiyona bağlı lökopeni sık görülen bir yan etki değildir. Bu nedenle bupropiyona bağlı bu etkinin bildirilmesi, literatüre katkı sağlaması açısından önemlidir.

Keywords: Bupropion, leukopenia, adverse effect

Gamze Gürcan, Ahmet Gürcan. Bupropion-induced leukopenia: A case report (eng). J Clin Psy. 2021; 24(3): 416-419

Sorumlu Yazar: Ahmet Gürcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale