ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Çocuk ve ergen obsesif kompulsif bozukluk tanılı hastalarda nötrofil lenfosit oranı önemli bir parametre olabilir mi? (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 101-105 | DOI: 10.5505/kpd.2020.02359  

Çocuk ve ergen obsesif kompulsif bozukluk tanılı hastalarda nötrofil lenfosit oranı önemli bir parametre olabilir mi? (eng)

Aylin Deniz Uzun, Şermin Yalın Sapmaz, Burak Çakır, Hasan Kandemir
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa

Amaç: Obsesif kompulsif bozukluğun(OKB) patogenezinde immün anormalliklerin olası rolünü öne süren çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Buradaki amacımız çocuk ve ergenlerde nötrofil lenfosit oranı (NLO) ile OKB arasındaki ilişkiyi belirlemektir. NLO ve trombosit lenfosit oranı (TLO) düşük dereceli inflamasyonun belirlenmesinde kullanılan yeni, ucuz, kolay tekrarlanabilir göstergelerdir.
Yöntem: Bu çalışmada OKB tanılı 32 çocuk ve ergenin retrospektif kayıtları tarandı ve tedavi öncesi tam kan sayımından elde edilen NLO, PLO, MLO verileri; benzer özellikli sağlıklı kontrol grubunun aynı verileriyle karşılaştırıldı.
Bulgular: NLO; OKB tanısı olan çocuk ve ergenlerde kontrol grubuna göre düşük bulundu; Ancak TLO ve MLO anlamlı olarak farklı değildi.
Sonuç: Enflamasyon OKB'nin etiyopatogenezinde rol oynayabilir. NLO, çocuklarda OKB için potansiyel inlamasyon belirteçleri olabilir.

Anahtar Kelimeler: Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Çocuk psikiyatri, İnflamasyon, Nötrofil Lenfosit oranı


Could neutrophil-to-lymphocyte ratio be an important parameter in children and adolescents with obsessive compulsive disorder? (eng)

Aylin Deniz Uzun, Şermin Yalın Sapmaz, Burak Çakır, Hasan Kandemir
Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Faculty Of Medicine, Manisa Celal Bayar University, Manisa,turkey

Objective: The number of studies that suggest the possible role of immune abnormalities in the pathogenesis of obsessive-compulsive disorder(OCD) are increasing. Our aim here is to determine the relationship between neutrophil lymphocyte ratio(NLR) and children and adolescents with OCD.NLR and platelet lymphocyte ratio(PLR) are new, inexpensive, easily reproducible indicators used for the determination of low grade inflammation.
Method: In this study, retrospective records of 32 children and adolescents with OCD were screened, and the NLR, PLR,monocyte lymphocyte ratio (MLR) data obtained from the pre-treatment complete blood count were compared with the same data of the healthy control group with similar characteristics.
Results: The NLR was found lower in children and adolescents with OCD compared to the control group; yet PLR and MLR were not significantly different.
Conclusion: Inflammation might play a role in the etiopahogenesis of OCD. The NLR may be potential inlammation markers for OCD in children.

Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder, Child psychiatry, Inflammation, Neutrophil to lymphocyte ratio


Aylin Deniz Uzun, Şermin Yalın Sapmaz, Burak Çakır, Hasan Kandemir. Could neutrophil-to-lymphocyte ratio be an important parameter in children and adolescents with obsessive compulsive disorder? (eng). J Clin Psy. 2020; 23(1): 101-105

Sorumlu Yazar: Aylin Deniz Uzun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (57 kere görüntülendi)
 (539 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale