ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Panik Bozukluğu Tedavisinde Paroksetin Kullanımı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(4): 14-19

Panik Bozukluğu Tedavisinde Paroksetin Kullanımı

Serap Erdoğan1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Panik bozukluğu (PB) bedensel ve bilişsel belirti- lerin eşlik ettiği yoğun kaygı ataklarının yaşandığı, süreğen gidişli bir hastalıktır. Prevalansına dair farklı rakamlar verilmekle birlikte %1.5-2.5 arasın- da olduğu bildirilmektedir (Tükel 2002). Komplike olmamış PB’de kadın: erkek oranı 2: 1 olarak belir- tilmekte, agorafobili PB’de bu oran 3: 1’e yük- selmektedir (Pollack ve ark. 2003). Hastanın yaşam kalitesinde anlamlı ölçüde bozulmaya neden olan PB tedavisi sadece atakların ortadan kaldırılmasını değil, aynı zamanda beklenti anksiyetesi ve kaçın- ma davranışlarını da gidermeyi ve kalıcı iyilik hali- nin sürdürülmesi için gerekli uygun idame tedaviyi içermektedir. PB’nin patofizyolojisine yönelik yapılan araştırmalar biyolojik temelli bir hastalık olduğuna ilişkin güçlü kanıtlar sunmaktadır. Buradan yola çıkılarak düzenlenen farmakolojik tedaviler belirtilerde önemli ölçüde iyileşme sağla- maktadır. Farmakolojik tedavinin yanı sıra özellik- le hastalığın bilişsel komponentine yönelik uygu- lanan psikoterapötik yaklaşımlar belirtilerin kont- rolünde ve beklenti anksiyetesine bağlı olarak gelişen kaçınma davranışlarında oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. PB’de özellikle kullanılan yaklaşım bilişsel davranışçı terapidir. Terapi has- tanın durumuna ve gereksinimine göre farmakolo- jik tedavi ile birlikte ya da ayrı olarak kullanıla- bilmektedir. Tedavinin başlangıcında kombinasyon tedavisinin tek başına davranışçı terapiden daha üstün olduğu ama tedavi ilerledikçe bu ilişkinin ter-Serap Erdoğan. Panik Bozukluğu Tedavisinde Paroksetin Kullanımı. J Clin Psy. 2007; 10(4): 14-19


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
 (0 kere görüntülendi)
 (12079 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale