ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Şiddet ve Agresyonun Nörobiyolojisi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(1): 21-26

Şiddet ve Agresyonun Nörobiyolojisi

Ercan ABAY1, Cengiz TUĞLU0
Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabiiim Dalı, EDİRNE

Şiddet ve agresyonun kökeni hakkında çok sayıda araştırma ve kuram vardır. Sosyal öğrenme, psikanalitik ve biyolojik kuramlar bunlar arasındadır. Son yıllarda biyolojik alandaki bilgi birikimi önemli derecede artmıştır. Bu nedenle şiddet davranışını ve biyolojik belirleyicilerini ele almayı amaçladık. Nörotransmiter regülasyonunu, moleküler genetik araştırmaları ve yeni görüntüleme yöntemlerinin işlevsel anatomiye katkılarını gözden geçirdik. Bunlara ek olarak şiddet ile özkıyım davranışının nörobiyolojisi arasındaki benzerlikleri de değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Şiddet, agresyon, nörobiyoloji, özkıyım.

The Neurobiology of Violence and Aggression

Ercan ABAY1, Cengiz TUĞLU0
Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabiiim Dalı, EDİRNE

There are many theories and studies about violence and aggression, including social-learning theory, psychoanalytic theory and biologic theory. Recently, the importance of biologic theory is increasing. Our aim was to analyse the violent behaviour and its biologic determinants, therefore we reviewed the effects of neurotransmitter regulation, molecular studies, and functional anatomy by new imaging techniques. Also, we assessed the similarities between the violence and suicidal behaviour.

Keywords: Key Words: Violence, aggression, neurobiology, suicide.

Ercan ABAY, Cengiz TUĞLU. The Neurobiology of Violence and Aggression. J Clin Psy. 2000; 3(1): 21-26
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (4333 kere indirildi)
LookUs & Online Makale