ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Biber Gazının Birey ve Toplum Ruh Sağlığına Etkileri: Gezi Olayları Örneği [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2014; 17(2): 83-89

Biber Gazının Birey ve Toplum Ruh Sağlığına Etkileri: Gezi Olayları Örneği

Okan Taycan1, Tamer Aker2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü, İstanbul
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmit

Gezi parkı eylemleri sırasında güvenlik güçlerinin kitleler üzerine "biber gazı" olarak da bilinen gösteri kontrol ajanlarını aşırı miktarda kullanması yoğun bir tepkiye neden olmuştur. Biber gazının bireysel olarak ölüme kadar varabilen ciddi fiziksel hasarlara yol açtığı sıklıkla ifade edilirken, birey ve toplum ruh sağlığı açısından etki- leri daha az bilinmektedir. Bu derlemede biber gazının bireysel ve toplumsal düzeyde ruh sağlığı açısından etki- leri mercek altına alınıp, gezi parkı eylemleri özelinde olası psikiyatrik sonuçlarının tartışılması amaçlanmıştır. Kimyasal silah olarak da nitelenen biber gazının özellikle uzun dönemdeki etkileri halen tam olarak bilinmemekte- dir. Bu konu derinlemesine araştırılıp yetkin desenli bilim- sel çalışmalarla netleştirilinceye kadar kullanımına izin verilmemesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, yaşanı- lanlar sonrasında ortaya çıkan fiziksel belirtiler büyük oranda iyileşebilir. Ancak insanların ve toplumun ruhun- da yaratılan tahribatın iyileşmesi çok daha zordur ve zaman alır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Biber gazı, gezi parkı eylemleri, ruh- sal travma, toplum ruh sağlığı.


Psychological Effects of Exposure to Pepper Gas on Individual and Community Mental Health: The Example of Gezi Protests

Okan Taycan1, Tamer Aker2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü, İstanbul
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmit

The massive use of riot control agents also known as "pepper gas" on people during the Gezi protests attract- ed so much reaction. Although various physical sequels including death evoked by the exposure to pepper gas have been shown before, the psychological effects are unclear. This present review aimed to discuss the psyc- hological effects of exposure to pepper gas and the psyc- hiatric consequences of the Gezi protests on both indi- vidual and community level. The long term effects of exposure to pepper gas on human health are still unknown. The use of pepper gas should be prohibited until its long term effects are clearly shown by scientific studies which are designed carefully. It is important to keep in mind that physical sequels caused by exposure to pepper gas could recover in time. However, psychologi- cal sequels might need more time and effort to get bet- ter.

Keywords: Key Words: Pepper gas, gezi protests, psychological trauma, community mental health.


Okan Taycan, Tamer Aker. Psychological Effects of Exposure to Pepper Gas on Individual and Community Mental Health: The Example of Gezi Protests. J Clin Psy. 2014; 17(2): 83-89


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1226 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale