ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  DSM-5 Taslak Tanı Ölçütlerine Genel bir Bakış: [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(4): 196-208

DSM-5 Taslak Tanı Ölçütlerine Genel bir Bakış:

Vedat Şar1
Prof.Dr., Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Istanbul

Amerikan Psikiyatri Birliği Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve istatistiksel El Kitabı'nın beşinci baskısının (DSM-5) 2013 yılında yayınlanması planlanmaktadır. Şimdiye dek çeşitli bozukluk kategorilerine yoğunlaşmış çalışma gruplarının tanı ölçütleri için önerdiği değişiklikler ortaya konulmuş ve üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir. Ülkemizde henüz az tartışılan bu değişiklik önerilerinin tanınmasını kolaylaştırmak düşüncesi ile şimdiki durumu gözden geçiren bu yazıya gereksinim duyulmuştur. DSM-IV'ün en önemli özelliği araştırma bulgularına ağırlık tanıması, bu uğurda yüksek sayıda eştanıya izin vermesi, ve hatta beş eksenli bir sistem oluşturarak bu yapıyı desteklemesi idi. DSM-5 için getirilen öneriler ise klinik görünüme daha uygun olma, eştanıyı azaltma, ve ilk üç eksenin birleştirilmesi ile bu tutumu desteklemek yönündedir. Buna karşın, bir çok psikopatolojinin değerlendirilmesinde ağırlığın bir boyut olarak ölçülebilmesi için çalışılmaktadır. Bu yazıda DSM-5'de yer alan bir çok tanı grubu bölümler halinde gözden geçirilmiş ve özellikle değişiklik önerilerinin altı çizilmiştir. Geleneksel şizofreni alt tiplerinin kaldırılması, şizofreni tanısında Schneider belirtilerine tanınan ayrıcalıklı role son verilmesi, ve çevresel etkenlerin katkısı ile oluştuğu kabul edilen Travma Sonrası Stres Bozukluğu başta olmak üzere tüm travma ile ilişkili bozuklukların bir bölümde toplanması düşüncesi, bir çok başka öneri yanında, kanımızca psikiyatri tarihi için önem taşıyan ilginç değişiklikler olarak dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: DSM-V, sınıflandırma, tanı.


An Overview of the Proposed DSM-5 Diagnostic Criteria: is

Vedat Şar1
Prof.Dr., Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Istanbul

American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fifth Edition (DSM-5) will be published in 2013. Proposals of revisions on diagnostic criteria of the existing DSM-IV categories and newly proposed disorders have been announced alongside recommendations about those to be eliminated or moved to other sections. This paper is concerned with overview and introduction of the current version of the proposed DSM-5 diagnostic criteria. DSM-IV was concerned with accurate representation of research findings, allowing a high number of concurrent diagnoses supported by a five axes evaluation system. Revisions proposed by DSM-5 project are aimed at achieving better clinical utility and prevention of excessive use of concurrent diagnoses supported by integration of the first three axes to a single one. On the other hand, a measure of severity is proposed for several diagnostic categories as a step toward dimensionality. In this paper, several sections of DSM-5 have been reviewed and rationals for proposed changes have been summarized. Among others, removal of traditional subtypes of schizophrenia, cancellation of the priority of Schneiderian symptoms as pathognomonic features of schizophrenia, and subsuming clinical consequences of environmental stress in a single section of trauma-, stres- or event-related disorders (including post-traumatic stress disorder) attract attention as revisions reflecting a progressive step in the history of psychiatry.

Keywords: Key Words: DSM-V, classification, diagnosis.


Vedat Şar. An Overview of the Proposed DSM-5 Diagnostic Criteria: is. J Clin Psy. 2010; 13(4): 196-208


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (12876 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale