ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Psychiatric Disorders due to Hemochromatosis: A Case Report with Psychotic Disorder and Review of the Literature [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(2): 114-118

Psychiatric Disorders due to Hemochromatosis: A Case Report with Psychotic Disorder and Review of the Literature

Sermin KESEBIR1, Erhan BAYRAKTAR2
1Uz. Dr., Kırıkkale Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, KIRIKKALE
2Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR

Hemochromatosis is a rare disorder characterized by iron deposition in various tissues and organs, leading to fibrosis and functional organ failure. A 38 year-old man with a psychotic feature is presented. In his clinical examination social isolation, occupational and social withdrawalI were asssesed. He was infertile as a result of hipogonadotropic hypogonadism and had diabetes mellitus. Serum ferritin level was raised to 502 mikrogram/l. Genotyping confirmed HFE gene on chromosome 6 was positive. There were iron deposits both in the basal ganglia which were demonstrated by magnetic resonance imaging and in the liver. The iron accumulation due to hemochromatosis in central nerve system is considered to be the etiology of psychosis. In this review our hemochromatosis case in considered with the cases that are reported in the literature and the role of iron accumulation in the etiology of psychosis evaluated.

Keywords: Key Words: Hemochromatosis, psychotic disorder.

Hemokromatoza Bağlı Psikiyatrik Bozukluklar: Psikotik Bozukluklu Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Sermin KESEBIR1, Erhan BAYRAKTAR2
1Uz. Dr., Kırıkkale Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, KIRIKKALE
2Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR

Hemokromatoz, nadir görülen ancak çeşitli organlarda aşırı miktarda demir birikimi ile karakterli, demir birikiminin bu organlarda fibrozise yol açtığı ve bu organların fonksiyonel yetmezliği ile sonlanan bir hastalıktır. Demir birikiminin yol açtığı psikiyatrik klinik tablolardan psikiyatri literatüründe ve diğer medikal literatürde nadir olarak sözedilmektedir. 38 yaşında, herediter hemokromatozlu bir olguda sosyal izolasyon, mesleki ve toplumsal işlevsellikte kayıplar saptanmıştır. İzlemi sırasında olguda diabetes mellitus ve hipogonadotropik hipogonadizme bağlı infertilite bulunduğu anlaşılmıştır. Olgunun yapılan tetkiklerinde serum ferritin düzeyi 502 mikrogram/litre olarak saptanmış, HFE geni pozitif bulunmuş, karaciğer dokusunda ve bazal gangliyonlarda demir birikimi gösterilmiştir. Psikotik bozukluğun etiyolojik nedeni olarak santral sinir sisteminde hemokromatoza bağlı demir birikiminin rol oynadığı düşünülmüştür. Bu yazıda psikotik semptomların etiyolojisinde demir birikiminin rolüne ilişkin olası etki düzenekleri tartışılmıştır, bir olgunun sunumu ile birlikte literatürde bildirilmiş diğer olgular gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Hemokromatoz, psikotik bozukluk.

Sermin KESEBIR, Erhan BAYRAKTAR. Psychiatric Disorders due to Hemochromatosis: A Case Report with Psychotic Disorder and Review of the Literature. J Clin Psy. 2003; 6(2): 114-118
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale