ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(4): 57-67

Depresyonda Hücre içi Bozukluklar

Levent SEVİNÇOK1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, AYDIN

Hücre içi sinyal iletimindeki işlevsel bozukluklar başta depresyon olmak üzere duygudurum bozukluklarının etiyolojisinde önemli bir rol oynarlar. Antidepresanların hücre dışı biyolojik etkilerini araştırdıktan sonra yeni antidepresan ilaçlar geliştirmek ve duygudurum bozukluklarının fizyopa- tolojisini anlamak için bu tür ilaçların hücre içi aktivitelerini anlamak önemli hale gelmiştir. Lityum inositol fosfat, adenilat siklaz ve G proteinlerini inhibe ederek hücre içi etkilerini gösterir. Birçok antidepre- sanın da biyolojik etkilerini hücre içi ikincil ulak yolaklarını kullanarak gerçekleştirdiği bilinmektedir. Antidepresan ilaçların sinyal üretimine katılan siklik adenozin monofosfat (cAMP), nörotrofik etkenler (beyin türevli nörotrofik faktörler-brain derived neu- rotrophic factor [(BDNF)] ve fosfolipaz A2 gibi çeşitli ikincil ulaklar bulunmaktadır. Bu tür hücre içi değişik- likler beynin çevresel uyarılara yanıt verdiği uyumsal bir süreç olan nöral plastisite kavramının geliştirilme- sine yol açmıştır. Bu süreçlerin depresyonda bozul- duğu düşünülmektedir.


Levent SEVİNÇOK. Depresyonda Hücre içi Bozukluklar. J Clin Psy. 2002; 5(4): 57-67
Manuscript Language: English

 (0 accesses)
 (2965 downloaded)
LookUs & Online Makale