ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Clozapine and Place of It in Schizophrenia [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(2): 124-128

Clozapine and Place of It in Schizophrenia

Mükerrem GÜVEN1, Sunar BİRSÖZ2
1Uz. Dr., Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi,
2Prof. Dr., Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANTALYA

Thanks to the use of antipsychotic drugs in the treatment of schizophrenia in the second half of the 20th century, a majority of the schizophrenia patient have been able to lead their lives in society instead of hospitals. The first drug proved to be superior from the traditional antipsychotics is "Clozapine". Atypical antipsychotics have obtained the improvement at cognitive abilities and negative symptoms without leading to extrapyramidal symptoms. Using clozapine at practice has become a resource at optimizing effectiveness in the treatment of schizophrenia, improving quality of life in patients with schizophrenia, develop-ing novel atypical antipsychotics and illuminating the pathophysiology of schizophrenia.

Keywords: Key Words: Schizophrenia, clozapine, atypical antipsychotics. GİRİŞ

Klozapin ve Şizofreni Sağaltımındaki Yeri

Mükerrem GÜVEN1, Sunar BİRSÖZ2
1Uz. Dr., Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi,
2Prof. Dr., Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANTALYA

Antipsikotik ilaçların şizofreni tedavisinde kullanımı sayesinde, 20. yüzyılın ikinci yarısında şizofreni hastalarının çoğunluğu yaşamlarını hastaneler yerine toplum içinde sürdürebilir hale gelmiştir. Geleneksel antipsikotiklerden üstün olduğu gösterilen ilk ilaç "Klozapin" olmuştur. Atipik antipsikotikler ekstrapirami- dal sistem yan etkilerine yol açmaksızın, bilişsel yetilerde ve negatif belirtilerde düzelme sağlamışlardır. Klozapinin klinik kullanımı, şizofreni tedavisinin etkinliğinin artmasına, şizofreni hastalarının yaşam niteliklerinin düzelmesine, yeni atipik antipsikotik ilaçların gelişimine ve şizofreni patofızyolojisinin aydınlanmasına yol açacak bir kaynak oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Şizofreni, klozapin, atipik antipsikotikler.

Mükerrem GÜVEN, Sunar BİRSÖZ. Clozapine and Place of It in Schizophrenia. J Clin Psy. 2001; 4(2): 124-128
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale