ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
After Landslide in Rize 'Traumatic Grief': Three Case Studies [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2015; 18(4): 130-136

After Landslide in Rize 'Traumatic Grief': Three Case Studies

Fatma Gül Helvacı Çelik1, Çicek Hocaoğlu2

Mourning process is responding as a psychological process to any loss or change. Traumatic grief is symtoms and reactions, which occur in people who lost a lovedone's sudden and as a result of violent death. Traumatic grief effects the natural grief process with the sudden and terrificloss. This traumatic impact is a risk for the occurrence of physical and psychiatric disorders. In this study, on 27 August 2010, which 12 people died in the town of Rize Gündogdu after the landslide, the 3
cases who admitted with symptoms of traumatic grief that lost relatives in the same family, with a review of the literature is presented.

Keywords: Traumatic grief, natural disasters, losses

Rize’deki Heyelan Sonrası ‘Travmatik Yas’: Üç Olgunun Sunumu

Fatma Gül Helvacı Çelik1, Çicek Hocaoğlu2
1Psikiyatri Kliniği, Muş Devlet Hastanesi, Muş.
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Abd, Rize

Yas tutma süreci, herhangi bir kayıp ya da değişikliğe psikolojik olarak yanıt verme sürecidir. Travmatik yas ise sevilen bir kişinin ani ve şiddet içeren bir şekilde ölümü sonucunda bu kaybı yaşayan kişilerde ortaya çıkan belirti ve tepkilerdir. Travmatik yas doğal yas sürecini, kaybın beklenmedik ve dehşet uyandırıcı olması ile etkiler. Buradaki travmatik etki bedensel ve ruhsal hastalıkların oluşması için bir risktir. Bu çalışmada 27 Ağustos 2010 tarihinde Rize ili Gündoğdu beldesinde yaşanan ve 12 kişinin yaşamını kaybettiği heyelan sonrası yakınlarını kaybeden, travmatik yas belirtileri ile başvuran, aynı aileden olan 3 olgu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Travmatik yas, doğal afet, kayıp

Fatma Gül Helvacı Çelik, Çicek Hocaoğlu. After Landslide in Rize 'Traumatic Grief': Three Case Studies. J Clin Psy. 2015; 18(4): 130-136

Corresponding Author: Çicek Hocaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale