ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Pseudoseizures [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(2): 101-104

Pseudoseizures

Kubilay VARLI1
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabiiim Dalı, ANKARA

Pseudoseizures are non epileptic seizures that mimic any kind of epileptic seizure and mostly caused by any psychiatric disturbance. Despite it’s not very easy in all case, an experienced clinician may differentiate those two distinct clinical presentations. In this article, we reviewed causes of pseudoseizures and recent information on pseudoseizures and pointed out clinical and laboratory differentiation of epileptic and pseudoepileptic seizures

Keywords: Key Words: Pseudoseizures, epilepsy.

Yalancı Epileptik Nöbetler

Kubilay VARLI1
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabiiim Dalı, ANKARA

Yalancı epileptik nöbetler (pseudoseizures), epileptik olmayan ama epilepsi nöbeti görünümünde olan, aslında psikiyatrik bir sorunun dışa vurumu olan klinik tablolardır. İyi bir nöbet gözlemi ile epileptik bir nöbetten ayırt edilebilmesine karşın bu her zaman kolay değildir. Bu yazıda, yalancı epileptik nöbetlerin nedenleri tartışılarak, epileptik nöbetler ve yalancı epileptik nöbetler hakkında bilgi verilmiş ve epilepsi nöbeti ile yalancı epileptik nöbet ayrımında kullanılabilecek farklılıklar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Yalancı epileptik nöbetler, epilepsi.

Kubilay VARLI. Pseudoseizures. J Clin Psy. 1999; 2(2): 101-104
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale