ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Secondary Trauma and Social Support [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(2): 105-108

Secondary Trauma and Social Support

Mehmet SUNGUR1
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dali, ANKARA

There is a high prevalance of natural and man-made disasters in Turkey. Secondary traumatization is caused by either holding the traumatized people responsible for the trauma or self - blame of the traumatized. It has a negative effect on adjustment attempts of the traumatized and may lead to clinical disorders such as post - traumatic stres disorder, depression and drug - alcohol addiction. This paper discusses the negative effects of the secondary truama on the traumatized and stresses the importance of social support in prevention of secondary trauma.

Keywords: Key Words: Secondary trauma, post-traumatic stress disorder, social support.

ikincil Travma ve Sosyal Destek

Mehmet SUNGUR1
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dali, ANKARA

Ülkemizde gerek doğal felaketler, gerekse insan eliyle oluşturulan felaketlere oldukça sık rastlanmaktadır. İkincil travma; insanların başlarına gelen bu tür felekatlerden sorumlu tutulmaları, ya da kendi kendilerini sorumlu tutmaları sonucunda ortaya çıkar. Çoğu kez ilk travmanın etkileri atlatılmadan oluşan bu ikincil travma, bireyin uyuma yönelik çabalarını olumsuz etkiler ve travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, alkol ve madde bağımlılığı gibi klinik tablolara neden olabilir. Bu yazıda trav- matize olmuş bireylerde, ikincil travmanın olumsuz etkileri üzerinde durulmuş ve önlenmesinde sosyal desteğin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İkincil travma, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal destek.

Mehmet SUNGUR. Secondary Trauma and Social Support. J Clin Psy. 1999; 2(2): 105-108
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale