ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Use of Mirtazapine Treatment in Erectile Dysfunction Associated with Psychogenic Pruritus: A Study of Two Cases [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2016; 19(3): 145-148 | DOI: 10.5505/kpd.2016.69885

Use of Mirtazapine Treatment in Erectile Dysfunction Associated with Psychogenic Pruritus: A Study of Two Cases

Onur Okan Demirci1, Hülya Çeçen2, Emrah Çinik3
1Istanbul Gelisim University, Institute of Social Sciences, Department of Psychology, Istanbul
2Tatvan State Hospital, Department of Psychiatry, Bitlis
3Agri State Hospital, Department of Psychiatry, Agri

Objectives. There are a lot of reasons that causes pathological pruritus but if attached to the psychological reasons is called psychogenic pruritus. French Psychodermatology Group approves functional itch disorder definition instead of psychogenic pruritus. Erectile dysfunction is classifying under the main title of sexual dysfunctions in Diagnostic Statistical Manual-5. The most common reasons of erectile dysfunction in the world are psychogenic factors. In this article, we aimed to discuss the results of mirtazapine use in two cases who have erectile dysfunction after the occurrence of psychogenic pruritus. Method. Beck anxiety scale, Beck depression scale and Arizona sexual experiences scale were administered to the patients at the beginning of the treatment and the second time at 12th week of the treatment. Results. At the 12th week of the mirtazapine treatment, erectile dysfunctions of both two cases and the scores of all three scales were got better.

Keywords: Psychogenic pruritus, functional itch disorder, sexual dysfuntion disorders, erectile dysfunction, mirtazapine

Psikojenik Pruritus ve Buna Bağlı Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Mirtazapin Kullanımı: İki Olgu Sunumu

Onur Okan Demirci1, Hülya Çeçen2, Emrah Çinik3
1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü, İstanbul
2Tatvan Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bitlis
3Ağrı Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ağrı

Giriş. Patolojik kaşıntı nedenleri oldukça fazla olmakla birlikte sadece ruhsal nedenlere bağlı ise psikojenik pruritus olarak adlandırılır. Fransız Psikodermatoloji Grubu, psikojenik pruritus tanımı yerine ‘fonksiyonel kaşıntı bozukluğu’ denmesini uygun görmektedir. Erektil disfonsiyon, Diagnostic Statistical Manual-5’ te cinsel işlev bozuklukları ana başlığı altında sınıflandırılmaktadır. Erektil disfonsiyonun dünyadaki en sık nedeni psikojenik faktörlerdir. Bu yazıda, psikojenik pruritus başlangıcı sonrası erektil disfonksiyon gelişen 2 olgunun mirtazapin ile tedavisinin sonuçlarını tartışmayı amaçladık. Metod. Hastalara tedavi öncesi ve tedavinin 12. haftasında olmak üzere ikişer kez Beck anksiyete ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Arizona cinsel yaşantılar ölçeği uygulandı. Sonuç. Mirtazapin ile sürdürülen tedavinin 12. haftasında erektil disfonksiyonda belirgin iyileşme ve ölçek skorlarında anlamlı azalma gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikojenik pruritus, fonksiyonel kaşıntı bozukluğu, cinsel işlev bozuklukları, erektil disfonksiyon, mirtazapin

Onur Okan Demirci, Hülya Çeçen, Emrah Çinik. Use of Mirtazapine Treatment in Erectile Dysfunction Associated with Psychogenic Pruritus: A Study of Two Cases. J Clin Psy. 2016; 19(3): 145-148

Corresponding Author: Onur Okan Demirci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale