ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Clarithromycin induced psychotic disorder with catatonic-like features in an adolescent girl: Case report (eng) [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2022; 25(2): 234-237 | DOI: 10.5505/kpd.2022.67984

Clarithromycin induced psychotic disorder with catatonic-like features in an adolescent girl: Case report (eng)

Burcu Ersöz Alan, Sıla Akarçay, Yusuf Selman Çelik
Hacettepe University Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara

Delusions and/or hallucinations developed during exposure to a medication are diagnosed medication induced psychotic disorder. Antibiotic-induced psychotic disorder have been well documented among adults. The etiology is not clear, clinical presentation is variable and catatonia-like symptoms can be seen. The prognosis is good, the symptoms decrease with the discontination of the drug, and long-term treatment is often not required. In this case, 16-year-old girl who presented with acute catatonia-like symptoms will be described. Family history of clarithromycin-induced behaviour changes accelerated the diagnosis process. Medication induced psychotic disorder should be thought in differential diagnosis of young people with acute psyhotic symptoms.

Keywords: Psychosis, clarithromycin, catatonia, adolescent

Bir kız ergende klaritromisin kullanımında katatoni-benzeri belirtiler ile kendini gösteren psikotik bozukluk: Olgu sunumu (eng)

Burcu Ersöz Alan, Sıla Akarçay, Yusuf Selman Çelik
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Sanrı ve/veya varsanılar ilaç kullanımı sırasında ortaya çıktığında ilaçla indüklenen psikotik bozukluk tanısı konulmaktadır. Antibiyotik kullanımı sırasında psikotik belirtilerin görülebileceği erişkinlerde bilinmektedir. Bu durumun etiyolojisi belli değildir; klinik görünümü değişkendir, katatoni benzeri belirtiler de olabilir. Uzun süreli tedavi çoğu zaman gerekmez, belirtiler ilaç kesilince ortadan kalkar. Bu olgu sunumunda klaritromisin kullanımı sırasında katatoni benzeri akut psikotik belirtilerle başvuran kız ergen tartışılacaktır. Olgunun kuzeninde klaritromisin kullanımı sırasında benzer belirtiler olduğunun öğrenilmesi tanı koyma sürecini hızlandırmıştır. Gençlerde katatoni dahil her türlü akut psikotik belirtide ayırıcı tanıda ilaçla indüklenen psikotik bozukluk düşünülerek kullanılan ilaçlar sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Psikoz, klaritromisin, katatoni, ergen

Burcu Ersöz Alan, Sıla Akarçay, Yusuf Selman Çelik. Clarithromycin induced psychotic disorder with catatonic-like features in an adolescent girl: Case report (eng). Turkish J Clin Psy. 2022; 25(2): 234-237

Corresponding Author: Burcu Ersöz Alan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale