ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(4): 17-24

Depresyonda Tedavi: Genel İlkeler ve Kullanılan Antidepresan İlaçlar

Sibel Örsel1
SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Depresyondaki patoloji bir duygulanım, yani mev- cut duygusal içeriğin dışa vurulan ifadesinin patolo- jisi değil; duygudurum, yani bir kişinin sürekli içsel duygusal durumunun patolojisidir. Hayal kırıklığın- dan veya "kötü bir gün geçirmekten" kaynaklanan "mutsuzluğu" duygudurum bozukluklarından ayır- mak için kabul görmüş, standart tanı ölçütleri kul- lanılmaktadır. Bu konuda yaygın olarak kullanılan Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından geliştirilen DSM-IV (Mental Hastalıkların Tanı ve İstatistiksel El Kitabı, IV. Baskı" ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen ICD-10 (Uluslararası Hastalık Sınıflandırmaları 10. Baskı) geçerli sınıflandırma sistemleridir. Burada önemli olan depresyonun belirti kümelerinden oluşan bir sendrom olduğudur. Major depresif bozukluk (MDB) için duygudurum anormalliği bu belirtiler- den yalnızca biridir ve tanı için iki haftalık bir sürede önceki işlevsellik düzeyinde değişiklikle bir- likte depresif duygudurum ya da ilgi kaybı diğer belirtilerle birlikte olmalıdır. Çökkün duygudurum içinde olan hastalarda enerji ve ilgi kaybı, suçluluk duyguları, yoğunlaşma güçlükleri, iştah azalması ve ölüm ya da intihar düşünceleri vardır. Etkinlik düzeyinde, bilişsel yeteneklerde, konuşma ve veje- tatif işlevlerde (uyku, iştah, cinsel etkinlik ve diğer biyolojik ritimler) değişiklikleri içermektedir. Bu değişiklikler, hemen daima kişilerarası, toplumsal ve mesleki işlevsellikte bozulmayla sonuçlanır (Stahl 2000, Yüksel 2003, Felker ve ark. 2003).


Sibel Örsel. Depresyonda Tedavi: Genel İlkeler ve Kullanılan Antidepresan İlaçlar. J Clin Psy. 2004; 7(4): 17-24
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (11690 downloaded)
LookUs & Online Makale