ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(4): 25-31

Tianeptin: Depresyon ve Eşlik Eden Anksiyete Tedavisindeki Yeri

Nevzat Yüksel1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Farmakodinamik özellikler ve etki düzenekleri Tianeptin, dibenzotiazepin çekirdeği ve terminal asidik grupla birlikte uzun bir aminoheptanoik asit yan zinciri içeren trisiklik yapıda antidepresan bir ilaçtır. Yapısal olarak amineptine benzer. Merkezi halkanın 5 pozisyonunda bir elektron donörü hete- roatom ve benzen halkasının 3 pozisyonunda bir elektron alıcısı içerir. Bu yapısı ile klasik antidepre- san ilaçlardan ayrılır. Rasemik yapıda bir madde olup klinik etkisinin (-) enantiomerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Tianeptin analoglarının antidep- resan ve antipsikotik etkisi vardır. Bu maddeler henüz araştırma aşamasındadır. Bu grupta yeni ilaçların geliştirilmesi beklenmektedir (Sanchez- Mateo ve ark. 2003).


Nevzat Yüksel. Tianeptin: Depresyon ve Eşlik Eden Anksiyete Tedavisindeki Yeri. J Clin Psy. 2004; 7(4): 25-31
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (5809 downloaded)
LookUs & Online Makale