ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Evolution of Attitudes Against Diseases [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(2): 117-123

Evolution of Attitudes Against Diseases

Adnan MENEVŞE1
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, ANKARA

The project of studying medical problems in an evolutionary context has been termed as evolutionary (Darwinian) medicine. In a more clear consideration, evolutionary medicine is the hunt for evolutionary explanations of vulnerability to disease. The body’s flaws in an evolutionary sense could be considered as developed attitudes against diseases. These defensive capabilities, shaped by natural selection, are kept in reserve until needed.

Keywords: Key Words: Disease, evolutionary (Darwinian) medicine, evolution of attitudes.

Hastalıklara Karşı Tutumların Evrimi

Adnan MENEVŞE1
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, ANKARA

Tıbbi sorunların evrimsel anlamda çalışılması, evrimsel (Darwinyen) tıp adını almaktadır. Daha açık bir ifadeyle evrimsel tıp, hastalıklara karşı insan bedeninin açık olmasının evrimsel açıklamasını aramaktadır. İnsan bedeninin sahip olduğu bazı kusurlar, evrimsel anlamda hastalıklara karşı geliştirilmiş tutumlar olarak değerlendirilmektedir. Bu savunma yetenekleri, doğal seleksiyonla ayıklanarak gerektiğinde kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Hastalık, evrimsel (Darwinyen) tıp, tutumların evrimi.

Adnan MENEVŞE. Evolution of Attitudes Against Diseases. J Clin Psy. 1999; 2(2): 117-123
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale