ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Art and “Insanity” [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 1999; 2(2): 124-133

Art and “Insanity”

Haldun Soygür1
Doç. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

In this paper, the nature of the creative process and art are mentioned and possible link between art, creativity and “insanity” that is one of the oldest and most persistent of cultural arguments are briefly reviewed. There are, naturally, many difficulties in research of the relationship between art and mental disorders. It was not easy to put forwarda causal relationship between art and mental disorders at present. But, every effort to understand the nature and reflections of such relation, will, by sure, contribute a lot to both art and psychiatry.

Keywords: Key Words: Art, creativity insanity mental disorders.

Sanat ve “Delilik”

Haldun Soygür1
Doç. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Bu yazıda, sanat ve yaratıcılık sürecinin doğası üzerinde durulmuş, en eski ve en süreğen kültürel tartışmalardan biri olan sanat, yaratıcılık ve ‘delilik’ arasındaki olası bağ kısaca gözden geçirilmiştir. Sanat ve ruhsal bozukluklar arasındaki ilişkinin araştırılması, doğal olarak birçok güçlük içermektedir. Elde edilen veriler, sanat ve delilik arasında bir neden-sonuç ilişkisinin varlığından söz etmeye yeterli değildir. Ancak, bu ilişkinin doğası ve yansımalarına ilişkin gelişmeler, hem sanata hem de psikiyatriye önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Sanat, yaratıcılık, delilik, ruhsal bozukluklar.

Haldun Soygür. Art and “Insanity”. Turkish J Clin Psy. 1999; 2(2): 124-133
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale