ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Different Prognosis of Pervasive Developmental Disorders [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(4): 235-239

Different Prognosis of Pervasive Developmental Disorders

Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU1, Sunay FIRAT2, Rasim SOMER DİLER3, Ayşe AVCI4
1Uz. Dr.,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA
2Uz. Psk Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA
3Doç. Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA
4Prof. Dr, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA

Pervasive developmental disorders appear every early in childhood and cause life-long significant symptoms. When autistic symptoms are present in the early childhood, the first diagnoses to be considered is one of the disorders classified usually in the autistic spectrum disorders. However, the diagnosis of some cases may change during follow-up or a comorbid condition may supercede the clinical picture. In this report, we present a boy who was diagnosed with autistic disorder at 21 mounts of age and showed attention deficit hyperactivity disorder symptoms and has shown no autistic symptoms at school age; and a girl who was followed up with mild autistic symptoms and developed significant obsession and tics at school age.

Keywords: Key Words: Pervasive developmental disorder, autism, ADHD, OKB.

Otistik Belirtilerle Başvuran İki Çocukta Farklı Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu

Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU1, Sunay FIRAT2, Rasim SOMER DİLER3, Ayşe AVCI4
1Uz. Dr.,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA
2Uz. Psk Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA
3Doç. Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA
4Prof. Dr, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA

Yaygın gelişimsel bozukluklar erken çocuklukta başlamakta ve yaşam boyu süren önemli belirtilere neden olmaktadır. Erken çocukluk döneminde otistik belirtiler görüldüğünde ilk akla gelen; yaygın gelişimsel bozukluk spektrumu içinde yer alan tanılardan biridir. Ancak bazı olgularda takip sırasında tanı değişebilir ya da eşlik eden başka bir bozukluk tabloda öne geçebilir. Bu çalışmada; 21 aylıkken otistik bozukluk tanısı alan ve okul çağma geldiğinde otistik belirtilerinin düzelmesi ile birlikte dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri gösteren bir erkek olgu ve otistik bozukluk tanısı ile izlenirken, okul çağma geldiğinde hafif otistik belirtilerin yanı sıra belirgin obsesyon ve tikleri olan bir kız olgu aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcülder: Yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, DEHB, OKB.

Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU, Sunay FIRAT, Rasim SOMER DİLER, Ayşe AVCI. Different Prognosis of Pervasive Developmental Disorders. J Clin Psy. 2003; 6(4): 235-239
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale