ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(1): 3-8

Depresyon ve Günlük Ritimler

Başaran Demir1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Bir depresyon dönemi sırasında biyolojik ritimlerle ilişkili bozuklukların klinik tabloya eşlik ettiğine dair ilk bulguların yayınlanmasının üzerinden 30 yıla yakın bir süre geçmiştir. Bu süre içerisinde elde edilen bilgiler duygudurum bozuklukları ile biyolo- jik ritimlerdeki bozulma arasında güçlü patofiz- yolojik bağlar olduğunu düşündürmektedir. Bu bağların daha iyi anlaşılması, duygudurum bozuk- luklarının tedavisinde henüz karşılanamamış olan ihtiyaçlar-beklentiler bağlamında bir değer taşıya- caktır.


Başaran Demir. Depresyon ve Günlük Ritimler. J Clin Psy. 2012; 15(1): 3-8
Manuscript Language: English

 (0 accesses)
 (1839 downloaded)
LookUs & Online Makale