ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Kidney Transplantation and Psychiatry [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(4): 225-234

Kidney Transplantation and Psychiatry

Gamze OZÇURUMEZ1, Nilgün TANRIVERDI2, Leyla ZİLELİ3
1Uz. Dr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA
2Yrd. Doç. Dr, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA
3Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Preoperative psychiatric evaluation of a recipient in kidney transplantation includes doing his/her mental state examination, taking the psychiatric history; if there is a psychiatric disorder considering its relapse risk, paying attention to the probable pharmacokinetic and pharmacodynamic changes due to renal failure and to the interactions between the immunosupressant and psychotropic drugs. History of treatment compliance, degree offamily and social support received by the patient, preparedness to transplantation process in terms of cognition and emotion, ability of judgment, degree of expectations from the transplantation procedure and whether they are realistic, coping skills, frustration tolerance and impulse control of the recipient are the other factors those have to be evaluated. For most of the centers the primary reason of psychiatric evaluation during the transplantation process is to identijy the possible noncompliant patients in advance and exclude them from the program. There are no standard psychiatric evaluation criteria for the donors. The psychiatric evaluation of a donor include inquiry into the donor’s mental stability, degree of ambivalence, ability to assume responsibility for his or her decision, whether he/she has information about the possible complications of the donation and probability of rejection of the donated kidney, past psychiatric history, the motivation to donate, family dynamics and signs of hazard to donor-recipient relationship post-operatively. In this paper, selection of recipient and donor candidates, psychi-atric problems during the transplantation process and the effect of these problems onto the quality of life are aimed to be reviewed.

Keywords: Key Words: Kidney transplantation, recipient, donor, psychiatric morbidity.

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri

Gamze OZÇURUMEZ1, Nilgün TANRIVERDI2, Leyla ZİLELİ3
1Uz. Dr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA
2Yrd. Doç. Dr, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA
3Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Böbrek transplantasyonu öncesinde psikiyatrdan beklenen, alıcının, ruhsal durum muayenesini yapması, psikiyatrik öyküsünü sorgulaması, psikiyatrik hastalık öyküsü varsa yineleme riskini değerlendirmesi, organ yetmezliği nedeniyle olası farmakokinetik ve farmakodinamik değişiklikleri ve bağışıklık dizgesini baskılayan ilaçlarla psikotrop ilaçlar arasındaki etkileşimleri dikkate almasıdır. Tedaviye uyum öyküsü, aile ve sosyal desteğin yeterli olup olmadığı, transplantasyona bilişsel ve duygusal yönlerden ne ölçüde hazır olunduğu, karar verme yetisi, transplantasyonla ilgili beklentilerin gerçekçi olup olmadığı, başetme düzenekleri, engellenme eşiği ve dürtü kontrolü gözden geçirilmesi gereken diğer unsurlardır. Çoğu merkez için psikiyatrik değerlendirmenin organ transplantasyonlarında kullanılmasının başlıca nedeni tedaviye uyum göstermeme olasılığı olan hastaları önceden belirleyip programdan dışlamaktır. Vericilerin psikiyatrik değerlendirmelerine ilişkin standart bir uygulama bulunmamaktadır. Vericinin, böbreğini bağışlamasının yol açabileceği zararlar ile organ reddi olasılığı hakkında yeterli bilgiye sahip olup olmadığı, transplantasyonla ilgili beklentileri, karar verme yetisi, psikiyatrik öyküsü, bilinç ya da bilinç dışı süreçlerdeki güdülenmeleri, aile dinamikleri ve transplantasyon sonrası alıcı-verici ilişkisinin zedeleneceğine işaret eden etkenler gözden geçirilmelidir. Alıcı ve verici adaylarının seçimi, böbrek transplantasyonu sürecinde alıcı ve vericilerde gözlenen ruhsal sorunlar ve bu sorunların yaşam niteliği üzerine olan etkileri bu yazıda gözden geçirilmesi amaçlanan belli başlı konulardır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Böbrek transplantasyonu, alıcı, verici, psikiyatrik morbidite.

Gamze OZÇURUMEZ, Nilgün TANRIVERDI, Leyla ZİLELİ. Kidney Transplantation and Psychiatry. J Clin Psy. 2003; 6(4): 225-234
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale