ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(2): 70-74

Kadınlarda Üreme Olayları ile Depresyon İlişkisi

Fisun AKDENİZ1, Ali Saffet GÖNÜL1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Affektif Hastalıklar Birimi, İZMİR

Kadınlarda yaşam boyu depresyon görülme sıklığı erkeklerin yaklaşık 1.7 ile 2.7 katıdır (Kessler ve ark. 1993, Weisman ve ark. 1993). Görülme sıklığın- daki cinsiyet farklılığı sadece ABD'de değil, tüm dünyada görülmektedir. Cinsiyet farklılığı erken ergen- lik yaşlarında başlamakta ve 50'li yaşların ortasına kadar sürmektedir, yani üreme çağını içermektedir. Kadınlar üreme hormonlarında değişim olduğu dönemlerde depresyona daha yatkın hale gelmektedir. Bu değişim dönemleri puberte, doğum kontrol hapı kullanımı, adet döneminin geç luteal evresi, gebelik ve loğusalık dönemi ve perimenopoz dönemidir.


Fisun AKDENİZ, Ali Saffet GÖNÜL. Kadınlarda Üreme Olayları ile Depresyon İlişkisi. J Clin Psy. 2004; 7(2): 70-74
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (3581 downloaded)
LookUs & Online Makale