ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Monosymptomatic Hypochondriasis; A Case Report [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2003; 6(4): 240-243

Monosymptomatic Hypochondriasis; A Case Report

şükrü UGUZ1, Hüner AYDIN2, Ebru Yurdagül2
1Yrd.Doç.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA
2Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA

Delusional disorder is the current classification for a group of disorders of unknown cause, which is primary feature is the delusions. Delusional disorders are uncommon, but probably not as rare as previously thought. Somatic type delusional disorder with hypochondriac delusions has been called monosymptomatic hypochondriacal psychosis. The condition differs from others with hypocondriacal symptoms in degree of reality impairment. We reported here a case who had a surgery for disc hernia and had sixteen of his teeth pulled out as a result of his somatic of having a nervous spasm. This case is presented because of extraordinary context and its consequences.

Keywords: Key Words: Delusional disorder, chronic pain, monosymptomatic hypochondriasis.

Monosemptomatik Hipokondriazis: Bir Olgu Sunumu*

şükrü UGUZ1, Hüner AYDIN2, Ebru Yurdagül2
1Yrd.Doç.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA
2Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA

Sanrılı bozukluk sebebi bilinmeyen bozukluklar içinde sınıflandırılan ve temel özelliğinin sanrılar olduğu bir bozukluktur. Sanrılı bozukluğa sık rastlanmamakla birlikte önceden düşünüldüğü kadar da az değildir. Somatik tip sanrılı bozukluk monosemptomatik hipokonriyak psikoz olarak da adlandırılmaktadır. Hipokondriyak semptomlarla seyreden diğer bozukluklardan gerçeği değerlendirmedeki azalma ile ayrılır. Aşağıda kendisinde sinir spazmı olduğu şeklinde somatik sanrısı olan, bel ve diş ağrılarını buna bağlayarak bir kez bel fitığı operasyonu geçiren ve on altı dişini çektiren bir olgu sunulmuştur. Olgu sanrı içeriği ve sonuçları ilginç bulunarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Sanrısal bozukluk, kronik ağrı, monosemptomatik hipokondriazis.

şükrü UGUZ, Hüner AYDIN, Ebru Yurdagül. Monosymptomatic Hypochondriasis; A Case Report. Turkish J Clin Psy. 2003; 6(4): 240-243
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale