ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Psychiatric Interventions in Chronic Pain Treatment [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(2): 109-116

Psychiatric Interventions in Chronic Pain Treatment

Atilla SOYKAN1, Hakan KUMBASAR2
1Öğr. Gör. Uz. Dr,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Ünitesi, ANKARA
2Doç. Dr, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Ünitesi, ANKARA

Any given pathological lesion can produce pain whose intensity varies widely among different patients in relation with the per-ceptual differences among sufferers. There is enough clinical and experimental evidence that a patient’s level of pain is amplified by various psychosocial factors. The thoughts he has about his pain, the degree to which he pays attention to it, his mood and the context of situation where pain emerges have been most prominent features that effects the severity of pain on perceptual or central level. Interventions to these factors, on the other hand, can be used therapeutically in maximizing the effectiveness of pain relieving treatments. Providing information, relaxation and imagery, dikkati dağıtma, family interventions are among the techniques that have proven to be effective in chronic pain patients. Additionally, not only the cases that demonstrate some kind of psychiatric disorders but also some patients without any significant psychiatric problems may benefit from psychopharmacological treatments. As psychiatrists have much to do with chronic pain patients, they must be included in the multidisciplinary team that deals with these patients.

Keywords: Key Words: Chronic pain, psychosocial interventions, relaxation, distraction, antidepressants.

Kronik Ağrı Tedavisinde Psikiyatrik Yaklaşımlar

Atilla SOYKAN1, Hakan KUMBASAR2
1Öğr. Gör. Uz. Dr,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Ünitesi, ANKARA
2Doç. Dr, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Ünitesi, ANKARA

Herhangi bir patolojik lezyon, algısal farklılıklarla ilişkili olarak değişik şiddetlerde ağrıya yol açabilir. Hem elimizdeki klinik veriler hem de deneysel çalışmalar hastanın ağrısının psikososyal faktörlerle artabileceğine işaret etmektedir. Hastanın ağrısı halikındaki düşünceleri, ağrıya dikkatini ne derece yönelttiği, ruhsal durumu ve ağrının ortaya çıktığı sosyal ortam ağrının algısal ya da merkezi seviyede şiddetini etkileyen en önemli özelliklerdir. Öte yandan, bu etkenlere yönelik müdahaleler ağrıyı azaltıcı tedavilerin etkisini en üst düzeye çıkartmak amacıyla kullanılabilirler. Bilgi verme, gevşeme ve hayal kurma, dikkati dağıtma, aile tedavileri kronik ağrılı hastalarda etkinlikleri gösterilmiş tekniklerdir. Ek olarak, psikofarmakolojik müdahaleler yanlızca psikiyatrik bir bozukluğu olanlarda değil, olmayanlarda da yararlı etkiler ortaya çıkartabilmektedir. Psikiyatristin kronik ağrısı bulunan hastalarda yapabileceği pekçok şey olduğu unutulmamalı ve psikiyatristin bu tür hastalarla uğraşan multi- disipliner bir takımda mutlaka yerini alması planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kronik ağrı, psikososyal müdahaleler, gevşeme, dikkati dağıtma, antidepresanlar.

Atilla SOYKAN, Hakan KUMBASAR. Psychiatric Interventions in Chronic Pain Treatment. J Clin Psy. 1999; 2(2): 109-116
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale