ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(2): 49-53

Atipik Depresyon

Ömer AYDEMİR1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MANİSA

Depresyonun klinik görünümleri içinde ayaktan başvuran major depresif bozukluğu olan hastalar- da atipik özellikler en yaygın olanıdır (Nierenberg ve ark. 1998) ve ayaktan başvuran ve major depresif bozukluk tanısı konan hastalarda %28-%38 arasında değişen oranlarda atipik özellikler tabloya egemendir (Benazzi 1999a, Benazzi 1999b, Robertson ve ark. 1996, Asnis ve ark. 1995). Bu yazıda atipik depres- yonun tanımı, klinik görünümü, ayırıcı tanısı, tanı geçerliliği ve tablonun tartışılması ve kısaca tedavisi ele alınacaktır.


Ömer AYDEMİR. Atipik Depresyon. J Clin Psy. 2004; 7(2): 49-53
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (4670 downloaded)
LookUs & Online Makale