ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(2): 75-83

Yaşlıda Depresyon ve Tedavisi

Engin EKER1, Ayşın NOYAN2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Geropsikiyatri Bilim Dalı, İSTANBUL
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR

Yaşlıda depresyonun prevalansı, psikopatolojisi, eti- yolojisi ve patogenezi konusunda son yıllarda yoğun çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Özellikle pratisyen hekimler ve psikiyatri asistanları için yaşlıda depresyonun tanısı ve başedilmesi konusunda uzlaşı (konsensüs) vardır. Bu uzlaşının önemli noktaları Tablo 1'de gösterilmiştir (Katona 1995).


Engin EKER, Ayşın NOYAN. Yaşlıda Depresyon ve Tedavisi. J Clin Psy. 2004; 7(2): 75-83
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (11063 downloaded)
LookUs & Online Makale