ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(4): 12-16

Anksiyete Bozukluğu ve Depresyonun Tanısal İlişkileri

Hakan Türkçapar1
SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara

Anksiyete bozukluklarıyla depresyonun belirtileri arasında belirgin bir benzerlik söz konusudur. Bunun yanı sıra bu iki rahatsızlık çok sık bir biçimde bir arada görülür. Bu iki ana psikiyatrik rahatsızlık arasındaki ilişkileri iki boyutta ele ala- biliriz. İlk boyut belirtiler açısından benzerlikler ve farklılıklar, buna bağlı olarak tanı ve ayrıcı tanı sorunları; diğeri ise bu iki farklı tanı grubunun tanısal olarak birlikteliği. Bu yazıda her iki konu tartışılacak daha sonra birinci basamakta bu rahat- sızlıkların görülme biçimi ve temel yaklaşımlar ele alınacaktır.


Hakan Türkçapar. Anksiyete Bozukluğu ve Depresyonun Tanısal İlişkileri. J Clin Psy. 2004; 7(4): 12-16
Manuscript Language: English

 (0 accesses)
 (22689 downloaded)
LookUs & Online Makale