ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(2): 5-15

intiharın Nörobiyolojisi#

Nevzat YÜKSEL1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Genel toplumda intihar sıklığı yıllık yüzbinde 10-20 kadardır. Değişik ülkelerde bu oranlar yüzbinde 10 ile 40 arasında değişmektedir. İntihar girişimi oranı ise bunun 15 katı kadardır. İntihar oranı Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 11/100 000 yıllıktır. ABD'de en az 31 000 kişi bir yılda intihardan ölmektedir. Bu tüm ölümlerin %1.4'ünü oluşturmaktadır. İntiharla ölüm 1970'lerden 1980'lere dek düzenli olarak artmıştır. Bu artışın ABD'de ateşli silahların teminindeki kolaylığa bağlı olduğu düşünülmektedir. Son 15 yılda önemli bir değişiklik göstermemiştir. Tamamlanmış intiharlar erkeklerde kadınlardan 4 kat daha fazladır. Bu rakam- lar değişik ırk ve etnik gruplarda farklılık gösterebilir. Örneğin siyahlarda daha azdır. 1994 yılında intihar oranı siyahlarda 12.7/100 000 iken beyazlarda bu oran 19.7/100 000 olarak verilmektedir. Genç erişkin ve adolesanlarda ölüm nedenleri arasında intihar başta gelmektedir. Erişkinler arasında yaşam boyu intihar girişimi oranı ise %1.1-4.3, 12 aylık prevalans ise %0.3-0.8 kadardır (Moscicki 1997).


Nevzat YÜKSEL. intiharın Nörobiyolojisi#. J Clin Psy. 2001; 4(2): 5-15
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (4518 downloaded)
LookUs & Online Makale