ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Marital adjustment and family functioning in bipolar disorder type I in comparison with rheumatoid arthritis [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2016; 19(4): 167-175 | DOI: 10.5505/kpd.2016.48568

Marital adjustment and family functioning in bipolar disorder type I in comparison with rheumatoid arthritis

Öznur Taşdelen1, Rugül Köse Çınar2, Yasin Taşdelen1, Yasemin Görgülü2, Ercan Abay3
1Edremit State Hospital, Balıkesir
2Psychiatry Department, Trakya University School Of Medicine
3Psychiatry Department, Kemerburgaz University, İstanbul

INTRODUCTION: Marriage is known to affect health and functioning. Beside the importance of the marital status, levels of marital adjustment and family functioning are found to have greater impact on health. Chronic diseases could have negative effects on marital adjustment and family functioning. Our aim in this study was to compare marital adjustment and family functioning between bipolar disorder (BD) type I, RA patients and their spouses.
METHODS: Study sample included 49 BD type I, 48 RA patients and their spouses. BD patients were evaluated by the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, the Hamilton Rating Scale for Depression, and the Young Mania Rating Scale. BD patients in remission state and RA patients in chronic state were included, patients in acute state were excluded. The patients with RA and their spouses and the spouses of the BD patients were evaluated fort he detection of comorbid psychiatric disorders and the individuals who had any psychiatric disorder were excluded from the study. Marital adjustment and family functioning were assessed by using the “Berksun-Söylemez-Kavacık Marital Adjustment and Family Functioning Scale”.
RESULTS: BD-I patients had higher total marital adjustment and family functioning scores compared to the RA patients (p = 0.004). Spouses of BD-I patients had also higher scores than the spouses of RA patients (p = 0.001). When the scale is compared between the spouses, RA patients and their partners had similar scores. BD-I patients’ partners had worse scores than the BD-I patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: BD-I even in remission state disrupts marital adjustment and family functioning more than a disease presenting with chronic pain. This result must be considered in treatment of the BD patients. It should be kept in mind that the spouses of BD patients are more dissatisfied with their marriages than the BD patients. Adjustment of the spouse to the marriage is important.

Keywords: bipolar disorder, rheumatoid arthritis, marital adjustment, family functioning

Bipolar bozukluk tip I'de romatoid artrite kıyasla evlilik uyumu ve aile işlevselliği

Öznur Taşdelen1, Rugül Köse Çınar2, Yasin Taşdelen1, Yasemin Görgülü2, Ercan Abay3
1Edremit Devlet Hastanesi, Balıkesir
2Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne
3Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Evliliğin sağlık ve işlevsellik üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Medeni hal önemli olsa da, evlilikteki uyum ve aile işlevselliği seviyelerinin sağlık üzerinde daha fazla etki sahibi olduğu bulunmuştur. Kronik hastalıklar, evlilik uyumu ve aile işlevselliği üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilirler. Çalışmamızda, bipolar bozukluk (BB) tip I ve romatoid artrit (RA) hasta ve eşleri arasındaki evlilik uyumu ve aile işlevselliğini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma örneklemi 49 BB tip I ve 48 RA hastası ve eşlerinden oluşmaktaydı. BB-I hastaları SCID-I, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği ve Young Mani Derecelendirme Ölçeği ile değerlendirilip ve remisyon evresindeki hastalar çalışmaya dahil edildiler. RA hastalarıdan sadece kronik evredekiler çalışmaya dahil edilirken akut evredekiler dışlandı. Ayrıca RA hasta grubu ve her iki eş grubu değerlendirilip herhangi bir psikiyatrik bozukluk sahibi olanlar çalışmaya alınmadı. Evlilik uyumu ve aile işlevselliği, “Berksun-Söylemez-Kavacık Evlilik Uyumu ve Aile İşlevselliği Ölçeğiyle” değerlendirildi. Bu ölçeğin üç alt ölçeği bulunmaktaydı; 1.aile işlevi ve uyum, 2.güven-sadakat-şiddet, 3.marital disfori. Ölçekte artan puanlar uyum ve işlevsellik kaybı olarak yorumlanmaktaydı.
BULGULAR: değerlendirilip herhangi bir psikiyatrik bozukluk sahibi olanlar çalışmaya alınmadı. Evlilik uyumu ve aile işlevselliği, “Berksun-Söylemez-Kavacık Evlilik Uyumu ve Aile İşlevselliği Ölçeğiyle” değerlendirildi. Bu ölçeğin üç alt ölçeği bulunmaktaydı; 1.aile işlevi ve uyum, 2.güven-sadakat-şiddet, 3.marital disfori. Ölçekte artan puanlar uyum ve işlevsellik kaybı olarak yorumlanmaktaydı.
Bulgular: BB-I hastaları, RA hastalarıyla karşılaştırıldıklarında daha yüksek evlilik uyumu ve aile işlevselliği puanları elde ettiler (p = 0,004). BB-I hastalarının eşleri de, RA hastalarının eşleriyle karşılaştırıldıklarında daha yüksek puanlar elde ettiler (p = 0,001). Eşler arasında puanlar karşılaştırıldığında, RA hastaları ve eşleri benzer puanlar elde ettiler. BB-I hastalarının eşleri ise BB-I hastalarından daha yüksek puanlar elde ettiler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Remisyonda bile olsa BB-I, kronik ağrılarla seyreden bir hastalıktan daha fazla aile işlevselliği alanında kayba neden olmaktadır. Bu, BB-I hastalarının tedavileri sırasında ele alınmalıdır. BB-I hastalarının eşlerinin kendilerinden daha fazla tatminsizlik yaşadıkları da akılda bulundurulmalıdır. Özellikle, eşin evliliğe uyumu önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, romatoid artrit, evlilik uyumu, aile işlevselliği

Öznur Taşdelen, Rugül Köse Çınar, Yasin Taşdelen, Yasemin Görgülü, Ercan Abay. Marital adjustment and family functioning in bipolar disorder type I in comparison with rheumatoid arthritis. J Clin Psy. 2016; 19(4): 167-175

Corresponding Author: Rugül Köse Çınar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale