ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Süregen ağız kokusu: Olfaktör Referans Sendrom olgusu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2016; 19(3): 149-151 | DOI: 10.5505/kpd.2016.36844

Süregen ağız kokusu: Olfaktör Referans Sendrom olgusu

Murat Eren Özen1, Murat Aydin2
1Private Adana Hospital, Psychiatry Clinics, Adana
2Halitorium Diagnosis Clinics, Private Dental Clinics, Adana

Subjective halitosis is a chronic disorder and cannot easily be identified or measured

by objective methods. The patients complaining with subjective halitosis usually refer to

dentists, yet they reject to psychiatric consultations. One of its cause is Olfactory Reference

Syndrome (ORS) which can be of anxiety, obsessional or delusional. ORS patients usually

refer to others’ behaviors; people’s closing their mouth, coughing and touching their nose,

opening window, turning faces to another side to protect themselves all give signs as to

emitting malodor which patients misinterpret. This paper reports a 23-old female who suffers

from halitosis since 3 years which is diagnosed as ORS and treaed with Clomipramine.

Keywords: olfactory reference syndrome, obsessive thought, clomipramine, antidepressants, subjective halitosis, delusional halitosis

Unremitting halitosis: A case of Olfactory Reference Syndrome.

Murat Eren Özen1, Murat Aydin2
1Özel Adana Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Adana
2Ağız Kokusu Tanı Kliniği, Serbest Diş Hekimliği, Adana

Subjektif halitosis kronik ve kolayca tanı konamayan veya nesnel metotlar ile ölçülemeyen bir bozukluktur. Subjektif halitosis olan hastalar sıklıkla diş hekimleirne başvururlar, hatta psikiyatriste başvurmayı reddederler. Olfaktör referans sendrom (ORS) bunun sebeplerinden birisidir ve anksiyete, obsesyon veya paranoid şekillerde olabilir. ORS hastaları başkalarının davranışlarına atıfta bulunurlar; insanların ağızlarını kapatmaları, öksürme veya burunlarına dokunmaları, pencereyi açmaları, kafalarını başka yöne çevirmeleri hastaların koku yaydığını düşündürten işaretler olarak yanlış yorumlanabilir. Bu olgu sunumunda, 23-yaşında kadın hastanın 3 yıldır halitosis nedeniyle sıkıntı çektiği ve ORS tanısı konularak Klomipramin ile tedavi edildiği bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: olfaktör referans sendrom, obsesif düşünce, klomipramin, antidepresan, subjektif halitosis, delüsyonel halitosis

Murat Eren Özen, Murat Aydin. Süregen ağız kokusu: Olfaktör Referans Sendrom olgusu. J Clin Psy. 2016; 19(3): 149-151

Corresponding Author: Murat Eren Özen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale