ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Psychiatry services and moral distress (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(3): 355-363 | DOI: 10.5505/kpd.2019.05706

Psychiatry services and moral distress (tur)

Mustafa Sabri Kovancı, Azize Atlı Özbaş
Hacettepe University Nursing Faculty Psychiatric Nursing Department, Ankara, Turkey

It is known that ethical issues frequently become the main topic of conversation in psychiatry services. Healthcare professionals, who face ethical problems, seek to overcome them via laws, regulations and institutional legislations. However, these systems are not always influential in solving the problems and moral integrity of the individuals are negatively affected. Moral distress was originally defined as occurring when a healthcare personnel knows the right thing to do, but institutional constraints make it nearly impossible to pursue the right course of action and it is common event in psychiatric field. Moral distress is affected by external (institutional), clinical and individual factors depending on the characteristics of healthcare service system, healthcare personnel and service receiver group. Furthermore, moral distress negatively affects the health, care quality of the healthcare personnel and patient safety. This review has been prepared with a view to drawing attention to the concept of moral distress, which has significant effects on the health of healthcare personnel and service quality, analyzing it specifically in psychiatry field.

Keywords: moral, distress, ethical issues, medical staff, mental health services

Psikiyatri hizmetleri ve moral distres (tur)

Mustafa Sabri Kovancı, Azize Atlı Özbaş
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

Psikiyatri hizmetlerinde etik konuların sık sık gündeme geldiği bilinmektedir. Etik sorunlarla karşılaşan sağlık profesyonelleri yasa, yönetmelik ve kurumsal düzenlemeler yardımıyla bu durumların üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Fakat bu sistemler karşılaşılan her zaman sorunların çözümünde etkili olamamakta ve kişilerde moral bütünlükleri zarar görmektedir. Bir sağlık personelinin yapılacak doğru eylemi bilmesine rağmen, kurumsal kısıtlamalar nedeniyle doğru eylem sürecini takip etmenin neredeyse imkânsız olduğu durumlarda yaşadığı sıkıntı olarak adlandırılan moral distres psikiyatri alanı uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan bir olaydır. Moral Distres, sağlık hizmet sistemine, sağlık çalışanına ve hizmet alan grubun özelliklerine göre dışsal (kurumsal), klinik ve bireysel faktörden etkilenmektedir. Ayrıca, moral distres, sağlık personellerinin sağlığını, bakım kalitesini, hasta güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Hem sağlık çalışanın sağlığı hem de hizmetin kalitesi üzerine önemli etkileri olan moral distres kavramına dikkat çekmek ve moral distres kavramının psikiyatri alanına özgü olarak ele almak amacıyla bu derleme yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ahlak, sıkıntı, etik konular, sağlık çalışanları, akıl sağlığı hizmetleri

Mustafa Sabri Kovancı, Azize Atlı Özbaş. Psychiatry services and moral distress (tur). J Clin Psy. 2019; 22(3): 355-363

Corresponding Author: Mustafa Sabri Kovancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale