ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 22   Sayı : 2   Yıl : 2019
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
Adölesanlarda İntihar Bulaşı Üzerine Bir Vaka Bildirimi [J Clin Psy]
J Clin Psy. Baskıdaki Makaleler: KPD-74946 | DOI: 10.5505/kpd.2019.74946  

Adölesanlarda İntihar Bulaşı Üzerine Bir Vaka Bildirimi

Selma Çilem Kızılpınar, burçin Çolak, BEDRIYE ÖNCÜ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara

İntihar davranışının hem bireysel hem sosyolojik yönleri bulunur. İntihar davranışı için bir çok risk faktörü belirlenmiş olmasına rağmen ne yazık ki intihar bulaşı, intihar kümelenmesi gibi fenomenler üzerinde son yıllarda durulmaya başlanmıştır. İntihar kümelenmesi belli bölgelerde, benzer dönemlerde, beklenmedik şekilde intihar miktarındaki artış anlamına gelir. İntihar davranışına doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalınması sonucu intihar kümelenmelerinin olabileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Yaşanan maruziyet, intihar davranışı için hassas kişileri etkileyerek intihar girişimlerine sebep olabilmektedir. İntihar kümelenmesi daha çok 15-24 yaş arası grupta görülmektedir. 15-19 yaş grubunda intihara maruz kalmanın intihar girişimi üzerine etkisi diğer gruplara göre 2-4 kat daha yüksek olarak bulunmuştur.
İlk olarak ‘Werther etkisi’ adı ile tanımlanan bu fenomen ünlü bireylerin intiharları sonucunda özellikle genç bireylerin benzer şekilde intihar girişimlerinde bulunmalarını ifade eder. Bu kişilerin intihar girişimi öncesinde intihar risk faktörlerinin topluma göre sık olduğu ve maruziyet ile intihar riskinin arttığı gösterilmiştir.
Bu olgu sunumunda, halihazırda major depresyon tanısı ile takip edilen daha önce bir defa intihar girişimi olduğu bilinen bir hastada intihar bulaşı fenomenini literatürde bildirilmiş çalışmalar eşliğinde tartışılmıştır. İntihar bulaşı hakkında farkındalık yaratmak, önlemler üzerinde tartışmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntihar davranışı, İntihar bulaşı, Adölesan, Medya etkisi


The Contagion of Suicidal in Adolescents: A case report

Selma Çilem Kızılpınar, burçin Çolak, BEDRIYE ÖNCÜ
Department Of Psychiatry, Ankara University School Of Medicine, Ankara, Turkey

Suicidal behavior has both individual and sociological aspects. İn spite of the fact that many risk factors have been identified for suicidal behavior, unfortunately the phenomenon such as
suicidal contagion and suicide clustering have been focused only in recent years. Suicide cluster means an increase in the amount of suicide unexpectedly in certain regions in similar periods. There are lot of evidence that suicide clusters may occur as a result of direct or indirect exposure to suicidal behavior. Exposure to suicidal behavior affects individuals predisposed to suicide and may causes suicide attempts. The suicide cluster is mostly seen in the group of 15-24 years old. The effect of exposure to suicide in the 15-19 age group was found to be 2-4 times higher than the other groups.
This phenomenon, first defined as ‘Werther effect ‘. İt refers to the suicidal attempts of especially young individuals, as a result of the suicides of famous individuals. It was also shown that these risk factors were higher than those of the community, but this risk increased with exposure.
In this case report, the phenomenon of suicide contagion in a who had previously followed in our clinic with major depression and was known to have suicide attempt once was discussed with the studies reported in the literature. it is aimed to raise awareness about suicide contagion and to discussed the action to be taken.

Keywords: Suicidal behavior, Suicidal contagion, Adolesence, Media effect
Sorumlu Yazar: Selma Çilem Kızılpınar, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale