ISSN 1302-0099 | English
 
Cilt : 20   Sayı : 1   Yıl : 2017
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler

  J Clin Psy: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarına Genel Bakış
A General View of Electroconvulsive Therapy Practices in a Psychiatry Clinic of an University Hospital
Demet Sağlam Aykut, Filiz Civil Arslan, Evrim Özkorumak Karagüzel, Ezgi Selçuk, Selin Uysal, Ahmet Tiryaki
doi: 10.5505/kpd.2017.04796   (2 kere görüntülendi)

2.
Gözlemci Değerlendirmesiyle Psikoterapiyi Yarıda Bırakmayı Öngörme: Ön Çalışma
Prediction of Dropout with Observer Assessment: Preliminary Study
İ Volkan Gülüm, Gonca Soygüt
doi: 10.5505/kpd.2017.75047   (30 kere görüntülendi)

3.
Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddinin Öfke İfade Tarzı ve Depresif Belirtiler ile İlişkisinin İncelenmesi
The Examination of the Relationship Between Perceived Parental Acceptance- Rejection and Anger Expression Styles and Depressive Symptoms
Merve Kılıç Yıldız, İhsan Dağ
doi: 10.5505/kpd.2017.98698   (10 kere görüntülendi)

4.
Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Şizofreni Hastalarının Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
Sociodemographic and Clinical Characteristics of Inpatients with Schizophrenia In Psychiatry Clinics
Yusuf Kocal, Gonca Karakuş, Lut Tamam
doi: 10.5505/kpd.2017.58077   (106 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Sigara Paketleri Üzerinde Yer Alan Sağlık Uyarılarının Sigara Kullanıcıları Üzerindeki Etkileri Konusunda Bir Derleme
A Review on the Effects of Health Warnings Printed on Cigarette Packages on Smokers
Meryem Kaynak Malatyalı, Ayda Büyükşahin Sunal
doi: 10.5505/kpd.2017.36349   (86 kere görüntülendi)

6.
Epilepsi ve Damgalanma: Bir Gözden Geçirme
Epilepsy and Stigmatization: A review
Rukiye Ay
doi: 10.5505/kpd.2017.47965   (109 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Sanrısal yanlış tanıma sendromları: bir intermetamorfoz olgusu
Delusional misidentification syndromes: a case of intermetamorphosis
Ali Kandeğer, Rukiye Tekdemir, Yavuz Selvi
doi: 10.5505/kpd.2017.22931   (160 kere görüntülendi)

 
 
Copyright © 2017 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale