ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 22   Sayı : 1   Yıl : 2019
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
J Clin Psy: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Bir AMATEM Kliniğinde tedavi gören hastaların sosyodemografik verilerinin incelenmesi
Evaluation of sociodemographic data in patients treated in an alcohol and drug addiction treatment center (ASATC) clinic
Elif Aktan Mutlu, Özyıl Öztürk Sarıkaya
doi: 10.5505/kpd.2019.96977  Sayfa 0

2.
Çok Çocuklu Kadınlar ve İnfertil Kadınlarda Çeşitli Değişkenlerinin Vücut Algısı Memnuniyeti Üzerine Etkileri
Influences of Various Variables on Body Image Satisfaction Among Highly Fertile Women and Infertile Women
Murat Eren Özen, Mehmet Vural, Halef Aydın, Mehmet Hamdi Örüm, aysun kalenderoglu, Salih Selek
doi: 10.5505/kpd.2019.74755  Sayfa 0

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Bir eğitim-araştırma hastanesinde istenen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi ve psikiyatrik hastalıkların doğru tanınma oranları
Assessment of psychiatric consultations in an educational-research hospital and accuracy rates of recognition of psychiatric diseases
İrem Ekmekci Ertek, Hayriye Mihrimah Ozturk
doi: 10.5505/kpd.2019.75046  Sayfa 0

4.
Bipolar bozukluk tanısı olan kadınlarda artmış serum NMDA reseptör antikoru düzeyleri
Increased serum levels of NMDA receptor antibodies in female patients with bipolar disorder
Deniz Ceylan, Pınar Akan, Kerim Doyuran, Güneş Can, Ayça Erşen, Emre Mısır, Ayşegül Özerdem
doi: 10.5505/kpd.2018.54154  Sayfa 0

5.
Cerrahi tedavi arayışı olan migren hastalarında anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi
Investigation of anxiety, depression and quality of life levels in migraine patients seeking surgical treatment
Murat Yağmur, Güzin M. Sevinçer, Ali Kandeğer, Çetin Duygu
doi: 10.5505/kpd.2018.90377  Sayfa 0

6.
Öz Tiksinme Ölçeği - Revize Formu: Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Self-Disgust Scale - Revised: Turkish Adaptation, Validity and Reliability
Başak Bahtiyar, Asiye Yıldırım
doi: 10.5505/kpd.2019.72692  Sayfa 0

7.
Kişilik Bozukluğunda Cinsel Fiziksel İstismar: Menderes Kişilik Bozukluğu Araştırma Sonuçları
Sexual Physical Abuse in Personality Disorder: Menderes Personality Disorder Research Results
Hülya Arslantaş, Orkun Erkayıran, Çiğdem DEREBOY, Mehmet Eskin, Ferhan Dereboy
doi: 10.5505/kpd.2019.44265  Sayfa 0

8.
Suça İtilmiş Ergenlerde Ebeveyn Tutumu ve Çocukluk Çağı Travmalarının Belirlenmesi
The Determination Of Parent Attıtude And Childhood Trauma In Adolescent Pushed Into Crime
Nalan Gördeleş Beşer, Leyla Baysan Arabacı, Gülçin Uzunoğlu, Öznur Bilaç, Erol Ozan
doi: 10.5505/kpd.2019.94834  Sayfa 0

9.
Hastaneye Yatış Gerekliliğini Yordamada Özkıyım Riskini Değerlendirme Araçlarının Etkililiği
The Effectiveness of Suicide Risk Assessment Tools in Predicting the Need for Hospitalization
İlker Güneysu, Sedat Batmaz, Esma Akpınar Aslan, Emrah Songur, Serhat Koyuncu
doi: 10.5505/kpd.2019.35693  Sayfa 0

10.
Sosyal anksiyete bozukluğunda aleksitimi ve sempatik deri yanıtları üzerine ilaç ve psikodrama grup terapisinin etkileri
The effects of drug and psychodrama group therapy on alexithymia and sympathetic skin responses in social anxiety disorder
Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Mustafa Bayraktutan, Gülfizar Sözeri Varma, Tuğçe Toker Uğurlu
doi: 10.5505/kpd.2019.43265  Sayfa 0

11.
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısına Sahip Çocukların Ebeveynlerinde Zihin Kuramı ve İlişkili Faktörler
Theory of Mind and Related Factors in Parents of Children Diagnosed with Autism Spectrum Disorders
Tayfun Kara, Semra Yılmaz
doi: 10.5505/kpd.2018.83007  Sayfa 0

12.
Pika, geri çıkarma bozukluğu nedir? tanı ve tedavi yaklaşımları
What is pica and rumination disorder? diagnosis and treatment approaches
Murat Kaçar, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/kpd.2019.50570  Sayfa 0

DERLEME
13.
Travmatik Beyin Hasarının Psikiyatrik Yönü
Psychiatric Aspect of Traumatic Brain Injury
Bahadır Geniş, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/kpd.2019.48039  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
14.
Otizm Tanılı Bir Hastaya Bipolar Bozukluk Ek Tanısı Konulması ve Tedavi Yönetimi Süreci: Vaka Takdimi
Diagnosis And Treatment Process Of Comorbid Bipolar Disorder In A Patient Diagnosed With Autism: Case Report
Nermin Gündüz, Işık Karakaya, Hatice Turan, Feyza Çelik
doi: 10.5505/kpd.2018.60251  Sayfa 0

15.
Adölesanlarda İntihar Bulaşı Üzerine Bir Vaka Bildirimi
The Contagion of Suicidal in Adolescents: A case report
Selma Çilem Kızılpınar, burçin Çolak, BEDRIYE ÖNCÜ
doi: 10.5505/kpd.2019.74946  Sayfa 0

 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale