ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 1   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
J Clin Psy: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Bir ayaktan tedavi birimine başvuran alkol ve madde kullanım bozukluğu tanılı kadın hastalarda klinik özellikler, ek ruhsal hastalıklar ve tedavi sonuçları: Retrospektif bir çalışma
Clinical features, comorbid mental disorders and treatment outcomes in female patients with alcohol and drug use disorder admitted to an outpatient treatment unit: A retrospective study
Ebru Aldemir
doi: 10.5505/kpd.2020.20438  Sayfa 0

2.
Bipolar bozuklukta anksiyete duyarlılığı, algılanan stres ve dürtüsel davranışlar ilişkisi
The association between anxiety sensitivity, perceived stress and impulsive behaviors in bipolar disorder
Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam, Zeynep Namlı, Kerim Uğur, Mahmut Onur Karaytuğ
doi: 10.5505/kpd.2020.65882  Sayfa 0

3.
Psikiyatri Hemşireleri İçin Moral Distres Ölçeğinin Türkçe Forumunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of Turkish Form of Moral Distress Scale for Psychiatric
Mustafa Sabri Kovancı, AZİZE ATLİ ÖZBAŞ
doi: 10.5505/kpd.2020.79058  Sayfa 0

4.
Major Depresif Bozukluk Tanılı Hastaların Bireysel Farklılıkları Üzerine Dokuz Tip Mizaç Modeli Odaklı Bir İnceleme
Evaluating Individual Differences in Patients with Major Depressive Disorder focused on Nine Types Temperament Model
Mehmet Fatih Üstündağ, Enver Demirel Yılmaz, Kerim Uğur, Özge Ünal, Ahmet Herdem, Orkun Aydın, Omer Aydemir
doi: 10.5505/kpd.2019.50470  Sayfa 0

5.
Okulu Bırakan Ergenlerde Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Depression And Anxiety Levels in School Dropout Adolescents
Mehmet Karadağ
doi: 10.5505/kpd.2020.72324  Sayfa 0

6.
Premenstrüel disforik bozukluğu olan hastaların sıkıntıya ve rahatsızlığa dayanma düzeylerinin ve fonksiyonel olmayan tutumlarının incelenmesi
Evaluation of dsyfunctional attitudes, distress and discomfort tolerance levels in patients with premenstruel dysphoric disorder
Gamze Erzin, Oğuzhan Kılınçel, Şenol Bayram, Osman Hasan Tahsin Kılıç, Vahap Ozan Kotan, Güven Özkaya, Erol Göka, Kadir Özdel
doi: 10.5505/kpd.2020.09216  Sayfa 0

7.
Depresyon ile Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Yürütsel İşlevler Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Examination of the Relationship Between Depression, Future Expectations, and Several Executive Function Variables
Hasan Ergüler, Ayşegül Durak Batıgün
doi: 10.5505/kpd.2020.41033  Sayfa 0

8.
Ergen yaş grubunda aleksitimi ve sürekli kaygı düzeyi ilişkisinde düşünce eylem kaynaşmasının aracı rolünün incelenmesi
Investigating the mediating role of thought-action fusion in the relationship between alexithymia and trait anxiety levels in an adolescent population
Mesut Yavuz, Burak AKDENİZ, Armağan AKYOL, Hicran Çağla Kurt, Cemile Bilgis, Aslı Çolak, Doğukan Akbay, Beyza Ekiz, Muhammed Tayyib Kadak
doi: 10.5505/kpd.2020.83435  Sayfa 0

9.
Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların şiddeti tanıma ve şiddetten etkilenme durumu
Recognition of violence and being affected by violence in psychiatric outpatients
Elif Nurgül Sungur, Ezgi Hancı Yenigün, nalan kalkan oğuzhanoğlu, Bengü Yücens
doi: 10.5505/kpd.2020.43926  Sayfa 0

10.
Hipnoterapinin Obezite Hastalarındaki Depresyon ve Anksiyete Düzeylerine Etkisi
The Effect of Hypnotherapy on Depression and Anxiety Levels in Obesity Patients
erdal erşan
doi: 10.5505/kpd.2020.41196  Sayfa 0

11.
Akademisyenlerin Mobbing Algıları ile İş Doyumu İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü
The Medıatıng Role of Emotional Exhaustion on Mobbing Perception and Job Satisfaction of Academicians
Ayfer Öztürk
doi: 10.5505/kpd.2020.16023  Sayfa 0

12.
Glasgow Antipsikotik Yan Etkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Glasgow Antipsychotic Side Effect Scale
ESMA AKPINAR ASLAN, Sedat Batmaz, Özgür Ahmet Yüncü, Neslihan Sevil, Burcu Erkek
doi: 10.5505/kpd.2020.94547  Sayfa 0

DERLEME
13.
Yapay Bozukluk/Bakım Verenin Yapay Bozukluğu Olgularına Psikodinamik Bakış ve Klinik Yaklaşım: Bir Gözden Geçirme
Psychodynamic Aspects and Clinical Approach to The Concepts of Factitious Disorder / Factitious Disorder Imposed on Another: A Review
Dilşad Foto Özdemir
doi: 10.5505/kpd.2020.29291  Sayfa 0

14.
Klozapinin nadir görülen ciddi yan etkileri
Rare serious adverse effects of clozapine
Özcan Uzun
doi: 10.5505/kpd.2020.78790  Sayfa 0

15.
Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk Manik Epizodda (BPB-ME) Plasebo Kontrollü İlaç Çalışmaları: Sistematik Derleme, Meta-Analiz ve Plasebo Yanıtı Üzerine bir Meta-regresyon.
Placebo-controlled Pharmacological Trials in Child and Adolescents with Bipolar Disorder Manic Episode (BPD-ME): Systematic review, Meta-analysis and a Meta-regression on Placebo Response.
Remzi Oğulcan Çıray, Pelin Hançer, MUSTAFA TUNCTURK, Neslihan İnal Emiroğlu
doi: 10.5505/kpd.2020.45822  Sayfa 0

16.
Psychometric Properties of Compulsive Internet Use Scale (CIUS): a systematic review and meta-analysis
masumeh Ghazanfarpour, Hossein Dabiriyan Tehrani, nasrin khajeali, Abbas Keshtkar, Masoudeh Babakhanian
doi: 10.5505/kpd.2020.81489  Sayfa 0

17.
Şizotipi Kavramı ve Şizotipal Kişilik Bozukluğu
The Concept of Schizotypy and Schizotypal Personality Disorder
Emre MISIR, Koksal Alptekin
doi: 10.5505/kpd.2020.27576  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
18.
Hiperprolaktinemi Saptanan Sanrısal Bozukluk Tanılı Bir Hastada Uzun Etkili Aripiprazol ile Klinik Düzelme: Olgu Sunumu
Clinical Improvement with Long-acting Aripiprazole in a Patient with Delusional Disorder with Hyperprolactinemia: A Case Report
Sevler Yıldız, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kpd.2020.71501  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
19.
Internet addiction and mental well-being among secondary school students in a Malaysian district: A cross-sectional survey
Luke Sy-Cherng Woon
doi: 10.5505/kpd.2020.72623  Sayfa 0

 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale