ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 22   Sayı : 4   Yıl : 2019
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
Acil servis çalışanlarının ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve tutumlarının incelenmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(4): 380-388 | DOI: 10.5505/kpd.2018.65477  

Acil servis çalışanlarının ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve tutumlarının incelenmesi (tur)

Serap Yıldırım1, Funda Ersoysal2, Cansu Güler1
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, acil servis çalışanlarının ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı araştırma, Mart-Haziran 2017 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinin acil servisinde çalışan, araştırmaya katılmaya gönüllü 57 sağlık çalışanıyla yürütülmüştür. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği’yle (RHYİÖ) toplanmıştır. Verilerin analizinde, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Acil servis çalışanlarının RHYİÖ alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla “Tehlikelilik” 22.54±5.58, “Çaresizlik ve Kişilerarası İlişkilerde Bozulma” 27.81±7.65, “Utanma” 2.07±2.08 olup, toplam puan ortalaması 52.42±11,74’tür. Acil servis çalışanlarının "Utanma" alt ölçek puan ortalamasının dağılımı cinsiyet değişkenine göre anlamlı bulunmuştur (U: 267.0, p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmaya katılan acil servis çalışanlarının ruhsal hastalıklara yönelik orta düzeyde olumlu inanca sahip oldukları, cinsiyet dışındaki değişkenlerin bu tutumları etkilemediği sonucuna varılmıştır. Acil servis çalışanlarıyla bu araştırmanın benzerinin daha büyük bir örneklem grubuyla yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, ruhsal hastalık, inanç, tutum


Investigation of beliefs and attitudes of emergency service staff towards mental illnesses

Serap Yıldırım1, Funda Ersoysal2, Cansu Güler1
1Ege University Nursing Faculty, Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing, İzmir
2Ege University Nursing Faculty, İzmir

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the beliefs and attitudes of emergency service staff towards mental illnesses.
METHODS: The descriptive study was conducted between March and June 2017 with 57 volunteer health staff working in the emergency room of a university hospital. The data were collected through the Introductory Information Form and the Beliefs Toward Mental Illness Scale (BMI). In the analysis of the data, Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test were used.
RESULTS: The mean scores of BMI subscale scores of emergency workers were 22.54±5.58 for “Dangerousness”, 27.81±7.65 for “Poor social and interpersonal skills and incurability”, 2.07±2.08 for “Shame”, and 52.42±11.74 for total scale score. It is found that emergency service staff’ distribution of “Shame” subscale score was statistically significant only gender variable (U: 267.0, p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was conclusion that emergency service staff participating in the study had moderate positive attitudes toward mental illnesses, whereas variables other than education status did not affect these attitudes. It is recommended to conduct a study with a larger sample group of emergency staff.

Keywords: Emergency departments, mental illness, belief, attitude


Serap Yıldırım, Funda Ersoysal, Cansu Güler. Investigation of beliefs and attitudes of emergency service staff towards mental illnesses. J Clin Psy. 2018; 21(4): 380-388

Sorumlu Yazar: Serap Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (641 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale