ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Postmenopozal dönemdeki kadınlarda psikolojik belirtiler ve cinsel yaşamın incelenmesi: Kesitsel çalışma (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(1): 27-35 | DOI: 10.5505/kpd.2018.58070  

Postmenopozal dönemdeki kadınlarda psikolojik belirtiler ve cinsel yaşamın incelenmesi: Kesitsel çalışma (eng)

Seren Akman1, Mehmet Çakıcı1, Buse Keskindağ2, Meryem Karaaziz1
1Yakın Doğu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Lefkoşa, KKTC.
2Lefke Avrupa Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Lefke, KKTC

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, postmenopozal dönemdeki kadınlarda psikolojik belirtiler ve cinsel yaşamın incelenmesini amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmaya, 50 postmenopozal, 50 menopoza henüz girmemiş 100 kadın katılmıştır. Katılımcıların menopoz semptomlarını belirlemek amacıyla Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği, menopozun psikolojik etkilerini belirlemek amacıyla Belirti Tarama Testi, menopozun cinsel hayata etkisini değerlendirmek amacıyla ise Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: Calışma bulguları, menopoza girmiş kadınların SCL-R 90’ın tüm alt ölçeklerinden menopoza girmemiş kadınlara göre daha yüksek puan aldıklarına işaret etmektedir. Fakat, menopoza girmiş olan kadınlar ile menopoza henüz girmemiş kadınlar arasında cinsel doyum açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Buna rağmen, GRISS alt ölçekleri olan vajinismus ve anorgazmi incelendiğinde, menopoza giren kadınların, henüze menopoza girmemiş kadınlara göre anlamlı olarak daha fazla puan aldıkları tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, kadınların ruh sağlıklarının menopozun getirdiği psikolojik etkenler tarafından etkilenebileceğini göstermiştir. Getirdiği fiziksel sonuçlar yüzünden menopoz cinselliği etkilese de bulgular, menopoza girmiş olan kadınların cinsel doyum rapor ettiğine işaret etmektedir. Psikolojik desteği de içeren çok boyutlu sağlık hizmetlerinin, kadınlara menopoza girdikleri süreçte yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, cinsel işlevsellik, psikolojik etkenler


Analysis of psychological factors and sexual life in postmenopausal women: A cross-sectional study (eng)

Seren Akman1, Mehmet Çakıcı1, Buse Keskindağ2, Meryem Karaaziz1
1Department of Psychology, Near East University, Nicosia, TRNC.
2Department of Psychology, European University of Lefke, Lefke, KKTC.

INTRODUCTION: The aim of this study was to analyze the psychological and sexual experiences of postmenopausal women.
METHODS: This cross-sectional study included 100 females (50 postmenopausal and 50 non-menopausal women). The symptoms of menopause were assessed by the Menopausal Symptoms Scale (MRS), psychological symptoms were assessed by the Symptoms Check List (SCL-R 90), and sexual functions were evaluated by the Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) and the Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS).
RESULTS: The findings indicated that mean scores of all subscales of the SCL-R 90 were significantly higher among postmenopausal women in comparison with non-menopausal women. No significant differences were found between postmenopausal and non-menopausal women in terms of sexual satisfaction. However, mean scores of vaginusmus and anorgasmia subscales of the GRISS were significantly higher in postmenopausal women than non-menopausal women.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that menopause may affect women’s mental health because of its psychological consequences. Although menopause can influence sexuality because of physical consequences, findings indicated that menopausal women tend to report they still have sexual satisfaction. Multidimensional health care including psychological support could be efficient for menopausal women.

Keywords: Menopause, sexual function, psychological factors


Seren Akman, Mehmet Çakıcı, Buse Keskindağ, Meryem Karaaziz. Analysis of psychological factors and sexual life in postmenopausal women: A cross-sectional study (eng). J Clin Psy. 2019; 22(1): 27-35

Sorumlu Yazar: Meryem Karaaziz, K.K.T.C.


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (43 kere görüntülendi)
 (537 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale