ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Özgül duygular temelli duygu düzenleme becerileri ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(1): 63-70 | DOI: 10.5505/kpd.2018.52824  

Özgül duygular temelli duygu düzenleme becerileri ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (tur)

Sevginar Vatan
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada özgül duygular için duygu düzenleme becerilerini değerlendirebilecek bir ölçüm aracının Türkçe’ye kazandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, özgül duygular temelli duygu düzenleme becerileri ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaç doğrultusunda 295 kadın ve 219 erkek olmak üzere toplam 514 kişi ile araştırma yürütülmüştür. Katılımcılar Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği-D֒ni, Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği ve SCL-90 Ölçeği’ni doldurmuşlardır.
BULGULAR: DDBÖ-D֒nin, güvenirlik çalışması kapsamında; Cronbach alfa iç tutarlılık katsayılarının.86 ile. 92 arasında olduğu bulunmuştur. Her bir alt boyut için yapılan madde-toplam korelasyon sonuçlarının da.30’dan yüksek olduğu görülmüştür. Geçerlik çalışması kapsamında ise; DDBÖ-DÖ ölçüt bağıntılı geçerlilik için değerlendirilen ölçeklerle beklendik yönde korelasyon göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği-D֒nin Türkçe uyarlaması için güvenirlik ve geçerlilik özelliklerine sahip olduğu düşülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygular, Duygu Düzenleme Becerileri, Geçerlik, Güvenirlik


Turkish adaptation of emotion regulation skills questionnaire-emotion specific: The study of reliability and validity (tur)

Sevginar Vatan
Hacettepe University Psychology Department

INTRODUCTION: The aim of this study was to bring one of the emotional regulation measurements to Turkish Language. For this, we evaluated validity and reliability of the Emotion Regulation Skills Questionnaire-Emotion Specific in a Turkish sample.
METHODS: In total 514 university students (295 female and 219 male) participated and completed Emotion Regulation Skills Questionnaire-Emotion Specific, Emotion Regulation Skills Questionnaire, and SCL-90
RESULTS: In the reliability study, the Cronbach alphas for different emotions subscales were between.86 and.92. Most of the item total correlations were higher than.30. Additionally, in the validity study the whole scale and subscales were revealed high correlations with each other and variables used for criterion validity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: To sum up, the results suggest that the validity and reliability of the Turkish form of Emotion Regulation Skills Questionnaire –Emotion Specific was at a satisfactory level.

Keywords: Emotions, Emotion Regulation Skills, Reliability, Validity


Sevginar Vatan. Turkish adaptation of emotion regulation skills questionnaire-emotion specific: The study of reliability and validity (tur). J Clin Psy. 2019; 22(1): 63-70

Sorumlu Yazar: Sevginar Vatan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (77 kere görüntülendi)
 (657 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale