ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Aile Bağımlılık Profil İndeksinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(4): 255-262 | DOI: 10.5505/kpd.2017.46220  

Aile Bağımlılık Profil İndeksinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği

Kültegin Ögel1, Hande Çelikay2, Aslı Başabak3
1Özel Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi, İstanbul
2Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji Ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, İzmir
3Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bağımlılık aileyi de etkileyen ve tedavide ailenin katılımını da gerektiren bir hastalıktır. Bu nedenle aile özelliklerinin saptanması, tedavinin düzenlenmesine katkıda bulunacaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aile Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ-A) ölçeği ailenin kural koyma, sorumluluk verme, çatışma çözme becerilerini, aile içi bağları ve ailenin bağımlıya karşı tutumunu değerlendirme amacıyla 10 sorudan oluşan bir ölçek olarak geliştirilmiştir. Bağımlılık kliniğine başvuran bağımlıların; ebeveyn, eş ve diğer yakınlarına geliştirilen bu ölçek ve Aile Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Uygulama 15 gün sonra tekrarlanmıştır.
BULGULAR: Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.82 bulunmuştur. Açıklayıcı faktör analizinde toplam varyansın %30,81'ini açıklayan 4 faktör elde edilmiştir. Bunlar "ilişkisel beceriler", "aile içi bağlar" ve "bağımlıya karşı tutum " olarak adlandırılmıştır. Aile değerlendirme ölçeği ortalama toplam puanı ile BAPİ-A ölçeğinin ortalama toplam puanı 0,52 (p<0.01) düzeyinde bağlantılı bulunmuştur. BAPİ-A'nın ilk ve son test uygulamaları arasında korelasyon 0,67 (p<0.01) olarak saptanmıştır. Bağımlı üyesi olan ve olmayan ailelerin ölçek puanı karşılaştırıldığında toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bağımlının ebeveyn, eş ve diğer yakınları değerlendirmeye ayrıca alındığında benzer bulgular elde edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aile Bağımlılık Profil İndeksinin (BAPİ-A), kural koyma, sorumluluk verme ve çatışma çözme gibi aile içi ilişkisel becerileri, aile bağlarını ve yakınların bağımlıya tutumunu ölçen, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Aile, bağımlılık, ölçek


Addiction Profile Index-Family (BAPİ-A): The Study of Validity and Reliability

Kültegin Ögel1, Hande Çelikay2, Aslı Başabak3
1Moodist Pscyhiatry and Neurology Hospital, Istanbul
2Ege University Institute on Drug Abuse, Toxicology and Pharmaceutical Science, Izmir
3NP Istanbul, Istanbul

INTRODUCTION: Addiction is a disease that affects the family and also requires family’s participation on treatment. Therefore, determination of the family property will contribute to organize the treatment.
METHODS: Addiction Profile Index-Family (BAPİ-A) was developed as a scale consisting of 10 questions to asess family’s abilities to set rules, give responsibility, resolve conflict, family bond and the attitude of the family towards the addict. BAPİ-A developed on practiced with parents, spouces and their relatives of addicts applied the Addiction Clinic and Family Assessment Device (ADÖ) were applied. The application was repeated after 15 days.
RESULTS: Cronbach Alpha coefficient of the scale was found as 0.82. 4 factors explained %30.81 of the total variance were obtained on explanatory factor analysis. These factors were named “establish relationship”, “family bonds” and “attitude towards the addict”. A correlation of 0.52 (p<0.01) was found between the average total scores of ADÖ and BAPİ-A. The correlation of between pre-test and post-test of BAPİ-A was found 0.67 (o<0.01). When comparing the scale scores of families that have an addict member and not, the variance between average total scores was found statistically significant. And also similar findings were obtained when parents, spouces and other relatives were evaluated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Thus, the Addiction Profile Index-Family (BAPİ-A) can be used as a valid and reliable instrument to asses family’s abilities to set rules, give responsibility, resolve conflict, and establish relationship, family bonds and the attitude towards the addict.


Keywords: Family, addiction, scale


Kültegin Ögel, Hande Çelikay, Aslı Başabak. Addiction Profile Index-Family (BAPİ-A): The Study of Validity and Reliability. J Clin Psy. 2017; 20(4): 255-262

Sorumlu Yazar: Hande Çelikay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (820 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale