ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Çocuk istismarı ve ihmali eğitiminde psikodrama yönteminin kullanılması (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(2): 175-186 | DOI: 10.5505/kpd.2019.38247  

Çocuk istismarı ve ihmali eğitiminde psikodrama yönteminin kullanılması (tur)

Figen Sahin Dagli1, Candan Taşkıran2, Margorit Rita Krespi3, Bahar Gökler4
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Emekli Öğretim Üyesi
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
3İstinye Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Emekli Öğretim Üyesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Gelecekteki meslek yaşamlarında istismara uğramış çocukla karşılaşma olasılığı olan bölümlerde öğretim gören üniversite öğrencilerinin eğitiminde çocuk istismarı ve ihmali ana bir konu olarak yer almalıdır. Çocuk istismarı gibi önemli ve özellikli bir konunun eğitiminde psikodrama yönteminin kullanılması yeni bir yaklaşımdır. Bu çalışmada, üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen çocuk istismarı ve ihmali eğitiminde psikodrama yönteminin kullanılmasının sonuçları incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu eğitim 11 katılımcı tarafından tamamlanan bir öğrenci grubu ile 16 hafta boyunca haftada bir gün 2,5 saat süren oturumlarla gerçekleştirilmiştir. Eğitimin katılımcılara olan etkileri, nicel ve nitel yöntemlerle değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Nicel değerlendirme için eğitim öncesi ve sonrası yapılan bilgi testinde puan ortancaları sırasıyla 33 ve 39 bulunmuş olup bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır. (p<0.05). Farkındalık testinde ise eğitim öncesi ve sonrası puan ortancaları sırasıyla 85 ve 89 olup, puanlarında eğitim sonrasında yükselme olmakla birlikte bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0.65). Eğitim sonrasında yapılan nitel değerlendirmede ise odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiş, bu görüşmeye katılan öğrenciler bu eğitimin kişisel farkındalık düzeyi ve empati becerilerinde artışa neden olduğunu, çocuklar ve istismar ile ilgili haberlere daha duyarlı hale getirdiğini, insanları yargılamamayı öğrettiğini, gelecekteki mesleklerini daha iyi yapabilme konusunda cesaretlendirdiğini belirtmişler, ayrıca istismara uğrayan çocuğa multidisipliner yaklaşımın önemini anladıklarını söylemişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Algılanan bu yararlar psikodrama yönteminin çocuk istismarı ve ihmali alanında yapılan eğitimlerde kullanılmasının yararlı olabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: çocuk ihmali, çocuk istismarı, psikodrama, eğitim


Use of psychodrama method in trainings about child abuse and neglect (tur)

Figen Sahin Dagli1, Candan Taşkıran2, Margorit Rita Krespi3, Bahar Gökler4
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Ankara, Turkey
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara, Turkey
3Istinye University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology Department, İstanbul, Turkey
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Child abuse and neglect should be a main topic in trainings of students who have a possibility to encounter a neglected and abused child in their future professional lives. Use of psychodrama in training such an important and sensitive subject is a novel approach. In this study, it is aimed to evaluate the effects of psychodrama method for the training about child abuse and neglect given to university students.
METHODS: In this training, a group of 11 students attended the 16 week course, once a week for 2,5 hours. The effects of this training were evaluated by quantitative and qualitative methods.
RESULTS: For quantitative analysis pre and post training knowledge tests revealed scores of 33 and 39 respectively. The difference was statistically significant (p<0.05). Awareness test scores for pre and post training evaluation were 85 and 89 respectively. Although there was an increase after training this increase was not statistically significant (p=0.65). Focus group interview which was performed for qualitative analysis revealed that the training increased the participants’ awareness and empathy, made them more sensitive for the news about children and child abuse, taught them not to judge people, encouraged them for their future career and made them understand the importance of multidisciplinary approach.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These perceived benefits indicate that psychodrama method may be used to teach the topic of child abuse and neglect.

Keywords: child neglect, child abuse, psychodrama, training


Figen Sahin Dagli, Candan Taşkıran, Margorit Rita Krespi, Bahar Gökler. Use of psychodrama method in trainings about child abuse and neglect (tur). J Clin Psy. 2019; 22(2): 175-186

Sorumlu Yazar: Figen Sahin Dagli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (63 kere görüntülendi)
 (944 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale