ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Valproik Asit ile tedavi edilen Kleine-Levin Sendromu: Bir olgu sunumu (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(2): 229-231 | DOI: 10.5505/kpd.2020.24572  

Valproik Asit ile tedavi edilen Kleine-Levin Sendromu: Bir olgu sunumu (tur)

Ali İnaltekin1, İbrahim Yağcı2, Yüksel Kıvrak1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı, Kars
2Harakani Devlet Hastanesi,Psikiyatri Kliniği,Kars,Türkiye

Kleine-Levin sendromu davranışsal ve emosyonel bozuklukları kapsayan hipersomni atakları ile giden bir sendromdur. Nadir görülür, tahmini görülme oranı 1-5/1000000’dur. Kadınlarda daha sık görülür. Klein-Levin sendromunun tanısı klinik olarak konulur. Kleine-Levin sendromu ataklar halinde olup, atak süresi iki günden beş haftaya kadar sürebilir. Kleine-Levin sendromunun etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. İlk atağı enfeksiyon, ateş, psikolojik stres, uykusuzluk gibi faktörlerin tetiklediği görülmüştür. Kleine-Levin sendromu uyku atağı tedavisinde modafinil, armodafinil, metilfenidat denenebilir. Uyku ataklarını önlemek için lityum, karbamazepin, valproik asit kullanılabilir Bu yazıda Kleine-Levin Sendromu tanısı konulan valproik asit tedavisi sonrası hipersomni atakları kaybolan olgu, çok nadir olarak görülmesi ve farkındalığı arttırabileceği için literatüre katkı sağlayabileceği düşünülerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kleine-Levin sendromu, hipersomni, polisomnografi, uyku bozuklukları


Kleine-Levin Syndrome treated with Valproic Acid: A case report (tur)

Ali İnaltekin1, İbrahim Yağcı2, Yüksel Kıvrak1
1Department Of Psychiatry,kafkas University,kars,turkey
2Department Of Psychiatry,Harakani State Hospital,kars,turkey

Kleine-Levin syndrome is a syndrome with hypersomnia attacks involving behavioral and emotional disorders. It is rare and the estimated incidence is 1-5 / 1000000. It is more common in women. The diagnosis of Kleine-Levin syndrome is made clinically. Kleine-Levin's syndrome is in episodes and the duration of a episode can last from two days to five weeks. The etiology of Kleine-Levin syndrome is unknown. The first episode was observed to be triggered by factors such as infection, fever, psychological stress, and insomnia. Modafinil, armodafinil, methylphenidate can be tried in the treatment of Kleine-Levin syndrome sleep episode. Lithium, carbamazepine and valproic acid can be used to prevent sleep attacks. In this article, a case, diagnosed with Kleine-Levis Syndrome in which hypersomnia episodes were vanished after treatment with sodium valproic acid is presented since it is rarely seen and can contribute to the literature as it may increase awareness.

Keywords: Kleine-Levin syndrome, hypersomnia, polysomnography, sleep disorders


Ali İnaltekin, İbrahim Yağcı, Yüksel Kıvrak. Kleine-Levin Syndrome treated with Valproic Acid: A case report (tur). J Clin Psy. 2020; 23(2): 229-231

Sorumlu Yazar: Yüksel Kıvrak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (60 kere görüntülendi)
 (262 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale